Ke včerejšímu dni bylo na programu celkem patnáct bodů. Opět se budou řešit žádosti o individuální dotace z oblasti sportu a volného času, dále se bude probírat majetkoprávní a finanční problematika.

Diskuzi zastupitelů možná rozproudí informace o ekonomické využitelnosti i nevyužitelnosti budov ve správě města, zastupitelé mají také vyjádřit podporu Nového Jičína k realizaci obchvatu obci Kunín a Šenova u Nového Jičína.