Frenštát pod Radhoštěm má, podobně jako jiná města, která privatizují, pojistku v ustanovení, že nový majitel původně městského bytu jej nesmí prodat po dobu pěti let. Jinak jej čekají mimo jiné sankce, jež nejsou nijak nízké. Najdou se ojedinělé případy, kterých se to týká, a ti pak zpravidla žádají o snížení či odpuštění sankce. Nejinak tomu bylo i v případě, jímž se zabývali na svém posledním zasedání frenštátští zastupitelé. Žena, která prodala byt 77 dní před uplynutím pětileté lhůty, měla zaplatit sankci téměř 358 tisíc korun.

„Diskutoval jsem s paní. Šlo tam opravdu o přehlédnutí nebo i o nutnost řešit naléhavou situaci. Při jednáních jsem z dost velké části zastupitelů cítil ochotu sankci odpustit, kromě znaleckého posudku. Dávám na zvážení, zda jsme ochotni přehodnotit postoj,“ nastínil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský a dodal, že navrhovaná částka na snížení je 75 tisíc korun a on osobně by byl pro to, aby žena zaplatila za každý den před termínem 500 korun, což by činilo celkem asi 38 tisíc korun. „Současně jsem se zamýšlel nad tím, že smlouvy, tak jak byly nastaveny, svůj účel plnily a zabraňovaly spekulacím,“ poznamenal starosta.

Zastupitel Hanuš Vít byl ale proti odpuštění, byť jen části sankce. „Jestli budeme zmírňovat podmínky, zmírněme je všem. Tak aby nás někdo nenapadal soudně, že nemáme stejný metr pro všechny,“ nechal se slyšet Vít. Hrabovský mu však oponoval, že je na samotném zastupitelstvu, jak většinově rozhodně. Na něj navázal zastupitel Karel Míček, jenž navrhl, aby se o věci hlasovalo bez další diskuze. Do ní se přesto zapojil zastupitel Jiří Novotný. „Podporuji snížení, protože se mi to zdá hodně tvrdé jen za to, že si někdo započítal smlouvu o smlouvě budoucí do doby, kdy to nesměl prodat. Navrhuji padesát tisíc korun,“ řekl Novotný.

Vít se ale nenechal odbýt. „Chci, aby mi právníci odpověděli, co to přinese městu, když přijmeme ústupek ze svých pravidel. Zda by to nemohlo být otázkou dalších soudních sporů ve věcech, kdy jsme rozhodli jinak,“ dožadoval se Vít.

Právník města Petr Holášek jej ubezpečil, že zastupitelstvo může rozhodnout o jakékoliv věci, jak uzná za vhodné. „Nikdo nemůže ovlivnit rozhodnutí zastupitelstva,“ zdůraznil Holášek.

Vít ale pokračoval. „Chápu, že zastupitelstvo může rozhodnout, jak chce, ale mě zajímá, zda lidé, kterým jsme řekli, že to uhradí celé, nás nemohou žalovat za to, že jsme v jejich případě byli příliš tvrdí. Ať nerozpoutáme nějakou lavinu,“ varoval Vít. „Soudní lavina to nebude. Není na základě čeho,“ uvedl Holášek.

Na projev Víta reagovala samotná bývalá majitelka bytu. „Ani soudy nerozhodují všem stejně a vždy se zajímají o okolnosti. Myslím si, že v mém případě jsme byt opravdu neprodali spekulativně. Stalo se to mou chybou,“ snažila se o vysvětlení. Vít se ještě pokoušel o to, aby se sankce měřily podle toho, kdy dotyčný prodal byt neoprávněně - čím dříve, tím vyšší sankce. To zastupitelé odmítli a hlasovali o protinávrhu Novotného, aby žena zaplatila pouze 50 tisíc korun. Většina jich byla pro.