Smluvní pokutu ve výši 500 tisíc korun má městu zaplatit žena, která porušila smlouvu tím, že byt který od města koupila za zhruba 130 tisíc korun, prodala, přestože podle smlouvy tak ještě učinit nesměla. Podle Beaty Houšťavové z bytového hospodářství byl obnos, který žena zaplatila městu, přibližně pětinou reálné ceny.

„Mám s tím morální problém, jestli ta paní má platit městu pokutu půl milionu korun,“ vyjádřil se k věci zastupitel Přemysl Norský. Za pravdu mu částečně dal i Petr Holášek, právník města. „Máte pravdu, že je to morální problém. Ale vesměs všechny osoby, které se dostaly do tohoto stavu, prodávají za tím účelem, aby získaly finanční obnos, a porušují tak jasně dané smlouvy s městem. Opravdu se tam bije právní hledisko s morálním,“ uvedl Holášek.

Norský se ale nemínil vzdát. „Chápu, že za to musí nějaký následek nést, ale vzhledem k tomu, že znám její situaci, navrhuji sankci v poloviční výši, tedy dvě stě padesát tisíc korun,“ řekl Norský a na reakce, že se bude jednat o precedens, odvětil, že v zastupitelstvu sedí jednadvacet lidí, kteří mohou jednat podle svého hlediska.

Zásadně proti jakékoliv úlevě byl ale například zastupitel Miroslav Halatin. „Na říjnovém nebo prosincovém zastupitelstvu budeme počítat peníze, abychom stačili zajistit to, co nám ukládá zákon, abychom zajistili školní výuku a to, co nám přináleží. Byl by to precedens a já se s tím nemohu ztotožnit,“ stál na svém Halatin, jehož podpořil zastupitel Pavel Mička. „Chápu, že je to těžká situace, ale věci jako takový precedens, by tady neměly vznikat. To se pak začne vymlouvat každý, kdo má dluh,“ upozornil Mička.

Zastupitelé hlasovali o třech variantách – o tom, že od pokuty neustoupí, o poloviční výši pokuty i o odpuštění pokuty. Neprošla ani jedna varianta. „Platí tedy podepsaná smlouva včetně pokuty,“ konstatoval starosta Stanislav Hrabovský.