Palčivý problém, který se nazývá Výjezd z integrovaného výjezdového centra, řeší v Bílovci již zhruba dva roky. Nesnadný úkol měli na svém posledním zasedání tamní zastupitelé. Měli schválit definitivní variantu podoby výjezdu, který povede přes ulici Boženy Němcové. Také tato debata, stejně jako minulé veřejné schůze, byla plná emocí.

Zastupitelé měli schvalovat variantu číslo čtyři, tedy že by byla komunikace rozšířena na šest metrů, byla by obousměrná, ale z ulice Ostravské by byla slepá. Jenže ani tato varianta se obyvatelům ulice příliš nezamlouvala. Na úvod proto vystoupila Kateřina Vrkočová, obyvatelka ulice, jež se na poslední chvíli snažila zvrátit rozhodnutí zastupitelů.

Variant bylo více

Připomněla, že na začátku všech jednání byla předložena studie se třemi variantami výjezdu. Po dlouhých diskusích byla zainteresovanými stranami vybrána varianta třetí, kdy by byla komunikace jednosměrná, s výhybnami a podélnými parkovacími místy. „V březnu tohoto roku bylo zahájeno další jednání, kde jsme vyjádřili své připomínky.

Vyjádřili jsme se, že nechceme výhybny, protože spolu s podélnými parkovacími místy zasahují do našich vjezdů. Na dalším jednání nám byla předložena varianta číslo čtyři," nastínila dlouhá jednání Kateřina Vrkočová.

S touto variantou však obyvatelé ulice B. Němcové zásadně nesouhlasí. „Je to pro nás nejhorší varianta, a to z několika důvodů. Obousměrná komunikace je daleko nebezpečnější než jednosměrná, přibližuje se našim pozemkům, zvýší se provoz, prašnost a hlučnost," podotkla dále obyvatelka ulice s tím, že jako kompromisní řešení se jim zdá být nejlepší varianta třetí, ve které by ale byly výhybny posunuty mimo jejich vjezdy a parkovací místa by byla zrušena.

Pak se mezi zastupiteli rozpoutala diskuse. „Vznikly nějaké konkrétní varianty, jednosměrná nebo obousměrná, občané se k nim vyjádřili, ale vy jste vytvořili další návrh a řekli jste, že ten je jediný," nechala se slyšet zastupitelka Sylva Kováčiková.

Starosta Bílovce Petr Klimek však uvedl, že na veřejné schůzi hlasitě zazníval požadavek, že obyvatelé v žádném případě nechtějí výhybny. „Občané chtěli ulici jednosměrnou, bez výhyben, a nejlepší by bylo, kdyby se auta vracela přes ulici Wolkerovu a Jeremenkovu," zopakoval starosta a pokračoval:

„Na dalším setkání s občany jsme řešili variantu zobousměrnění a rozšíření komunikace. Žádali jsme občany, ať nám sdělí své stanovisko, jestli budeme odebírat z chodníků nebo ze zeleného pásu tak, ať získáme potřebných 70 centimetrů na rozšíření komunikace na šest metrů. Odpovědí nebylo vpravo, vlevo, nebo na půl, ale že je tato varianta nevhodná. Točíme se pořád v jednom kolečku," řekl Petr Klimek.

Se svým názorem vystoupil i zástupce hasičů. „Výhybny tam byly proto, že řešily případné vyhýbání techniky, která se tam měla vracet na naše středisko. Komunikace bude rozšířena na šest metrů, což je z našeho pohledu daleko lepší než ten předchozí návrh. Navržená varianta vychází z několika sezení. Došli jsme k nějakému technickému řešení a my s ním souhlasíme," dodal muž.

„Někdy je dobré mít deset řešení a vybrat to jedenácté," nedala se Sylva Kováčiková. Pak Petr Klimek zodpověděl ještě další dotazy ostatních zastupitelů a připomněl, že o dalších úpravách, třeba o tom, jestli bude ulice skutečně slepá, je ještě možné diskutovat. Pak přišlo na řadu samotné hlasování. Devět zastupitelů bylo pro variantu číslo čtyři, šest zastupitelů se hlasování zdrželo. Návrh tak byl schválen.