O využití objektu v Radniční ulici, kde doposud sídlí Česká pošta, zastupitelé jednali již několikrát. Po středečním zasedání je jasno.

„Rada města na své 81. schůzi vzala na vědomí materiál Návrh využití objektu budovy obchodního domu v Odrách a objektů v ulici Radniční č. p. 93 a č. p. 95 v Odrách, který vznikl na základě úkolu starosty města, po jednání vedoucích odborů k této problematice, kde se tito jednotlivě vyjádřili k využití výše uvedených objektů s výsledkem využít objekty v Radniční pro část městského úřadu. Na pracovním zasedání zastupitelstva města, jehož předmětem bylo jednání o využití objektu obchodního domu, bylo projednáno i využití objektu Radniční č. p. 93 a č. p. 95 pro účely městského úřadu, a toto využití bylo podpořeno,“ stojí v důvodové zprávě materiálu, o němž zastupitelé rozhodovali.

„Zastupitelé ten návrh schválili. Do objektu se přesunou odbory, které vykonávají státní správu odbor správní a živnostenský úřad, odbor dopravy a odbor životního prostředí,“ uvedla pro Deník Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku Městského úřadu Odry. Odbory, které jmenovala, jsou povětšinou v budově přes náměstí oproti hlavní budovy městského úřadu.

Schválením tohoto bodu padá myšlenka, že by se úřad měl stěhovat do pater Obchodního domu Odra, které město nedávno koupilo. „Tam plánujeme přesunout poštu,“ doplnila Olga Veverková.