Frenštát pod Radhoštěm patří na Novojičínsku k městům, kde lidé dlouhodobě platí za odpad více než ve většině dalších měst a obcí, a to přesto, že výše poplatku již klesla pod 600 korun na osobu za rok.

„Na zasedání zastupitelé schválili, že sazba pro rok 2019 zůstane stejná jako v předchozím roce, tedy 590 korun,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm.

Výši takzvaného „poplatku za komunální odpad“, přesněji místního poplatku za provoz systému a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na rok 2019 stanoví obecně závazná vyhláška. „Kalkulace poplatku vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2017 a předpokládaných nákladů na ostatní činnosti související s provozem systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2019,“ uvedl Jan Pítr z odboru financí a rozpočtu MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Splatnost poplatku je stanovena do 31. října daného kalendářního roku. „V roce 2018 jsme poprvé splatnost poplatku posunuli z června na konec října a také umožnili poplatníkům si rozložit úhradu do deseti měsíčních splátek. Občané toho využili a díky tomu se také snížil počet dlužníků,“ dodal Jan Pítr.

Lidé mohou poplatek zaplatit bankovním převodem, hotově nebo kartou na pokladně městského úřadu. Včas nezaplacený poplatek či jeho část může vést k jeho zvýšení až na trojnásobek. Podle Jana Pítra v současnosti město eviduje 832 dlužníků, což představuje částku ve výši zhruba 490 tisíc korun.

Díky tomu, že se stále se zvyšuje množství vytříděných složek odpadu a město činí další kroky vedoucí ke snížení produkce odpadů a předcházení jejich vzniku, podařilo se udržet snížené náklady na hospodaření s komunálním odpadem.

„Velký podíl na tom mají i sami občané, kteří více třídí komunální odpad, pravidelně využívají služeb sběrného dvora a bezplatného odběru různých druhů elektrozařízení. Město v letošním roce přidalo další kontejnery na separovaný odpad a biologicky rozložitelný odpad. Zřídilo nové stanoviště pro separaci naproti kulturního domu, stávající stanoviště postupně opravuje nebo rozšiřuje. Nově jsou na území města rozmístěny nádoby na bezplatný svoz použitých jedlých tuků a olejů, které jak doufáme, občané začnou pravidelně využívat,“ doplnila na závěr Eva Spurná, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.