Již poněkolikáté se budou zastupitelé města Bílovce na svém příštím zasedání, které se uskuteční v úterý 22. září, zabývat budoucností historického objektu České besedy v Ostravské ulici. Bývalá školní jídelna s družinou už několik let chátrá a čeká na své příští využití. Plánů přitom bylo několik, zatím však všechny ztroskotaly.

Zastupitelé tak budou zítra řešit, zda Besedu prodat soukromému subjektu, který o ni projevil zájem, nebo objekt, který je úzce spjat s rozvojem české menšiny v Bílovci na počátku 20. století, ponechat ve vlastnictví města a využít jej jako zázemí pro sportovní oddíly TJ Spartak a spolky a organizace, v nichž jsou činní místní občané. „Když loni Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec iniciovala myšlenku vytvořit z Besedy centrum sportovního a společenského dění města, získal tento návrh podporu řady politických stran a hnutí, které kandidovaly v komunálních volbách a zařadily ji do svého programu, jako rodinné stříbro Bílovce, které je třeba zachovat. Následně byl tento úmysl schválen většinou zastupitelstva v plánu rozvoje města," řekl Pavel Mrva, starosta města, s tím, že důvodů, proč podpořit myšlenku sjednocení všech bíloveckých tělovýchovných oddílů a zájmových spolků pod jednu střechu, bylo a je víc.

TJ Spartak totiž spravuje sokolovnu a tenisové kurty, které jsou vedle Besedy.

Oba areály by se tak, jak tomu bylo už v minulosti, mohly zase propojit. „Argument navázání na historii a původní funkci České besedy se možná někomu může zdát nepodstatný, ale jsem přesvědčen, že podpora tradic a hodnot vybudovaných předchozími generacemi přispívá k pocitu soudržnosti a kontinuity občanů s jejich městem. Navíc by se aktivity, které Spartak v současné době provozuje ve třech různých budovách ve městě, centralizovaly, což by vedlo k úsporám a zefektivnění provozu," uvedl dále bílovecký starosta.

Podle něj je situace v Ostravské ulici svým způsobem celorepublikově unikátní, město je nyní vlastníkem klíčových pozemků a staveb v jedné uliční linii. Nachází se zde Beseda (na snímku), sokolovna, kulturní dům, sportovní areál, hřbitov, areál využívaný dobrovolnými hasiči a na druhé straně je budova gymnázia a Základní škola T. G. Masaryka.

Návrhů, co s Besedou, bylo v minulosti několik. V roce 2006 zde místo ní měl vyrůst supermarket. Zastupitelé nakonec projekt nepodpořili, jedním z důvodů byla i petice občanů vyjadřující jejich nesouhlas s tímto krokem. V roce 2008 zastupitelé sice prodej budovy odsouhlasili, ale zájemce od svého záměru odstoupil těsně před podpisem smlouvy. Další zájemce zde chtěl postavit například železářství či sportovní areál s restaurací. Záměrem nynějšího zájemce je zde vybudovat cukrárnu, fyzioterapii, ubytovací kapacity a hlídání dětí.

V polovině září měla být hotová projektová studie, která má definovat náklady na rekonstrukci a provoz objektu v případě realizace záměru definovaného TJ Spartak. „K tomuto výsledku se bude vyjadřovat komise, veřejnost a posléze také zastupitelé, kteří budou porovnávat obě varianty prodej, nebo zachování Besedy ve prospěch města," doplnil Pavel Mrva.

Prodejem Besedy by město získalo nemalé finanční prostředky, které by mohlo investovat do dalších objektů

Pokud zvítězí varianta udržení objektu ve vlastnictví Bílovce, volnočasové aktivity by mohly být centralizovány do budovy Besedy v roce 2016, a to z rozpočtu města.