Za nenápadným názvem Prodej pozemku parcela číslo 948 a 949 v katastrálním území Bílovec město se ve skutečnosti ukrýval v poslední době jeden z nejdiskutovanějších objektů na území Bílovce. V doporučení rady města bylo objekt neprodávat.

To se však mnohým zastupitelům nezamlouvalo. „Majetková komise to projednala a doporučila prodej Besedy, takže bych dal protinávrh, že schvalujeme prodej v souladu s tímto rozhodnutím," uvedl zastupitel Ivo Melecký (Bílovecká patnáctka). Petr Faldík (ČSSD) se poté otázal, zda byl vůbec tento záměr zveřejněn.

Žádost je půl roku stará

Starosta města Pavel Mrva (ČSSD) odvětil, že se zastupitelé nevyjadřují k prodeji, ale k původní žádosti paní Sokolové (žádost byla podána začátkem léta pozn. red.). „To z toho usnesení není úplně zřejmé. Je tam psáno, že se jedná o prodej pozemku. Já ho nepodpořím, protože mám určité ustanovení z ČSSD, ale zajímá mě to, ať tomu správně porozumíme," doplnil svůj dotaz Petr Faldík.

Podle tajemníka Jiřího Hodice záměr zveřejněn skutečně nebyl. „Takže schválit prodej není možné. Návrh z rady zněl: tento objekt neprodávat, tak ani nedošlo ke zveřejnění záměru," konstatoval tajemník.

Rudolf Říman (KSČM) doporučoval návrh stáhnout a zveřejnit záměr prodeje. „Potom bychom se rozhodli. Co kdyby přišly další návrhy s vyššími cenami?" podotkl zastupitel.

Pavel Mrva však znovu připomněl, že zastupitelé dnes pozemek nemůžou prodat. „To je hlasování o ničem," nechal se pak slyšet Rudolf Říman.

Žadné usnesení

Ivo Melecký označil návrh za zmatečný. „Píšete, že neschvalujeme prodej. Když nebyl zveřejněn záměr, nemůžeme schvalovat prodej. Ale jestliže napíšete, neschvalujeme záměr prodeje, tak bych to pochopil," řekl zastupitel, jenž zopakoval svůj původní protinávrh.

„Je otázka, jestli vůbec chceme zveřejňovat záměr prodeje, když nechceme prodávat. Je to nekorektní vůči zájemcům, kteří do toho investují čas i peníze. Několikrát se prodávalo a nikdy se neprodalo," připomněl starosta.

Zastupitel Melecký se však nedal: „Nevím, kde bereš tu jistotu, že nechceme prodat. Pojďme hlasovat, jestliže zastupitelstvo rozhodne, že to chce zveřejnit, tak se to zveřejní, když nechce, tak se to nezveřejní. Diskutujeme o tom pořád dokola." Starosta Pavel Mrva však měl za to, že mnohdy se vedou méně plodné diskuze, a toto je klíčové hlasování, kde není diskuze od věci.

Poté zastupitelé hlasovali o protinávrhu Iva Meleckého. Pro zveřejnění záměru prodeje Besedy však bylo jen sedm zastupitelů, jeden byl proti, sedm se zdrželo. Návrh proto nebyl schválen.

Vzápětí zastupitelé hlasovali o původně předloženém návrhu, tedy že neschvalují prodej Besedy. Pro bylo sedm z nich, osm se hlasování zdrželo, a tak nebylo přijato žádné usnesení.