K projednání je připraven materiál týkající se transformace organizační složky města Střediska sociálních služeb. „Zastupitelstvu města bude předložen návrh na převedení dvou registrovaných sociálních služeb, konkrétně Pečovatelské služby a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kryt, nyní provozovaných městem prostřednictvím Střediska sociálních služeb, pod externí poskytovatele. Dle předkládaného návrhu převezme Pečovatelskou službu Charita Frenštát pod Radhoštěm a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt převezme Armáda spásy. Nejde tedy o zrušení uvedených sociálních služeb, ale o změnu jejich poskytovatelů," uvedl místostarosta města Pavel Mička.

Středisko podle něj bude nadále zajišťovat provoz městské ubytovny, klubu důchodců a hygienického zázemí pro terénní práci a zaměří se více na pomoc seniorům ubytovaným v Domech s pečovatelskou službou. Cílem transformace je sjednocení organizace a systému financování sociálních služeb na území města a ORP. Se všemi klienty městských sociálních služeb budou změny poskytovatelů osobně projednány a bude jim nabídnuta pomoc při uzavírání smluv s novým poskytovatelem" 

Frenštátští zastupitelé budou dále v rámci programu schvalovat poskytnutí individuálních dotací a dotací v rámci prvního kola žádostí z dotačních programů. Seznámí se s aktuálním stavem Plánu oprav a investic. Tradičně zastupitelstvo projedná majetkoprávní záležitosti, rozpočtová opatření, dotační projekty a mnohé další.