Tyto poznámky, jež se vztahují ke sbírce, můžeme považovat za jakousi pomyslnou tlustou čáru za touto nešťastnou událostí.

Celý uplynulý rok se nesl v duchu příspěvků do veřejné sbírky, do které mohl přispět kdokoliv. Sbírka začala 18. února 2013 a skončila 17. února 2014.

Tři možnosti

Dárci mohli příspěvky posílat na speciální bankovní účet, který byl zřízen pro tento účel, mohli také anonymně vložit hotovost do pokladničky, jež byla umístěna v recepci městského úřadu, a poslední možností bylo vložení hotovosti přímo v pokladně úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Z těchto nabízených možností měl asi největší úspěch právě převod na účet, na který bylo zasláno skoro 12 tisíc příspěvků. Ale ani pokladničky nezely prázdnotou. Bylo do nich vloženo celkem 122 vkladů ve výši 566 tisíc korun.

„Tato čísla jsou úctyhodná a výjimečná," okomentovala hodnoty starostka Zdeňka Leščišinová.

Rekordní částka

I samotné město se připojilo k přispívajícím a poskytlo ze svého rozpočtu celkem 600 tisíc korun. Tato částka byla rozpočítána na 50 tisíc korun na osobu a byla určena na zajištění základních životních potřeb obyvatel domu číslo 39.

Každý průběh výběru peněž z pokladničky byl pod přísným dohledem. „Z pokladničky, která byla otevírána a pečetěna vždy v přítomnosti tří osob, bylo provedeno celkem šestadvacet výběrů. O každém otevření a zapečetění pokladničky byly vystaveny pečlivé zápisy," dodala starostka.

Po skončení roční sbírky bylo obyvatelům domu číslo 39 vyplaceno celkem 21 milionů korun, a bankovní účet tak byl vynulován.

Hana Horáková