1. Současní zastupitelé totiž na svém posledním zasedání odmítli návrh na snížení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející čtyři roky. Jak na schůzi zastupitelů ve čtvrtek 5. dubna zaznělo, zúžení jejich počtu z jednadvaceti členů na sedmnáct navrhl na radě města zastupitel a radní Libor Slavík.

Podle jeho názoru by tento krok přinesl částečné úspory v oblasti financí i větší efektivitu v řízení města. Dále uvedl, že na jednání zastupitelstva, které je ve Studénce na programu pětkrát do roka, je stoprocentní účast velmi zřídka, a také poukázal na fakt neustále se snižujícího počtu obyvatel ve městě.

Na jeho slova zareagoval zastupitel Lubomír Vavroš. „Myslím si, že když snížíme počet zastupitelů na sedmnáct, tak se účast nezvýší a efektivita taky ne,“ poznamenal.

„V minulých letech jsem argumentoval tím, že pokud bychom opravdu chtěli zefektivnit činnost nejen zastupitelstva, tak podle mého soudu by bylo nejoptimálnější jít na ta nejnižší čísla, která nám zákon umožňuje. Máme velmi výkonný, rozsáhlý a velký aparát úřednictví v obci, ale potýkáme se tady s tím, že když nastane nějaký „průšvih“, kdo za to vlastně může. Většinou nikdo nemůže za nic, protože se všechno rozhoduje ve velkém počtu lidí. Tehdy jsem slyšel argument, že pokud budeme mít nižší počet zastupitelů, že se sníží úroveň demokracie. To si myslím není pravda,“ pokračoval Lubomír Vavroš s tím, že podle něj by bylo nejideálnější variantou mít jedenáctičlenné zastupitelstvo a žádnou městskou radu.

Do diskuze se přihlásil také zastupitel Radovan Přikryl, který uvedl, že si umí představit fungování zastupitelstva jak s jednadvaceti členy, tak i se sedmnácti, popřípadě i s jiným počtem. Jedna věc se mu ale nelíbila.

„Snížení počtu zastupitelů mi přijde jako omezení možnosti pro občany města Studénky podílet se na řízení města. To je jediný argument, který mi z toho vyplynul a z tohoto důvodu se zřejmě zdržím nebo budu hlasovat proti,“ vysvětlil.

Načež okamžitě zareagoval Lubomír Vavroš s tím, že podíl občanů na řízení města nebo na demokracii nemá s počtem zastupitelů nic společného. „Ale pokud by platil argument, který použil pan kolega, pak bych navrhoval zvýšení počtu zastupitelů na dvacet pět,“ doplnil zastupitel Vavroš.

POČET ZASTUPITELŮ ZŮSTANE STEJNÝ

V důvodové zprávě stojí, že rozhodujícím faktorem pro stanovení počtu zastupitelů je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se volby konají. Město Studénka spadá do kategorie s méně než 10 tisíci obyvateli, což znamená, že zastupitelstvo může mít nejméně 11, maximálně však 25 členů. V tom současném zasedá jednadvacet zastupitelů.

Návrh na snížení jejich počtu na 17 nakonec neprošel. Získal podporu pouze osmi členů. Počet zastupitelů ve Studénce tak zůstane stejný jako doposud.