Výrobní závod společnosti Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm finančně přispěje dvěma spolkům na pobyty handicapovaných osob. Rozhodla o tom komise regionálního kola celorepublikového charitativního projektu Fond pomoci, v rámci kterého závod v regionu přerozdělil neziskovým organizacím částku, která již přesáhla pět set tisíc korun.

Prvním podpořeným je spolek ITY ze Starého Jičína, který podporuje osoby s handicapem a jejich rodiny. Finanční grant ve výši padesát tisíc korun dostal na organizaci rekondičních pobytů spojených s ucelenou rehabilitací. Peníze spolek použije na personální zajištění nutné k pobytu, a to pro speciální pedagogy a asistenty.

„Jedná se v podstatě také o odlehčovací službu pro rodiny pečující o osoby s poruchou autistického spektra nebo s handicapem. Jejich rodinám tak poskytneme nezbytný čas k relaxaci a psychohygieně," vysvětlil Bohumír Večerek, místopředseda spolku, s tím, že rekondiční pobyty se uskuteční v červenci a srpnu.

„Druhým projektem, který společnost Siemens ve frenštátském regionu podpoří, je dovybavení stravovacího provozu střediska KARMEL Tichá," uvedla mluvčí společnosti Eva Kočicová. Středisko patří pod Slezskou diakonii a klientům poskytuje dvě sociální služby denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením.

„Vzhledem k tomu, že zde zajišťujeme také celodenní stravu, chtěli jsme podmínky stravovacího zařízení vylepšit. Z darované částky nakoupíme nový plynový sporák, protože ten, který v kuchyni máme k dispozici v současné době, už dosluhuje.

Jsme moc rádi, realizace tohoto projektu totiž přispěje k dosažení vyššího stupně standardu poskytování sociálních služeb pro naše klienty," řekla Lenka Klepáčová, vedoucí střediska.

Cílovou skupinou střediska jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. KARMEL jim poskytuje pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to ve všech životních oblastech.

„Od roku 2012, kdy se frenštátský závod prostřednictvím regionálních kol připojil do celorepublikového projektu Siemens Fond pomoci, jsme podpořili šestnáct neziskových organizací v okolí. Těm jsme přerozdělili částku přesahující půl milionu korun na charitativní projekty různého zaměření. A v této aktivitě bude závod pokračovat i nadále," uvedl Roman Valný, ředitel výrobního závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Neziskové organizace v regionu mohou své projekty přihlásit a zažádat o finanční dar také v listopadovém kole, jehož uzávěrka bude 15. listopadu.