Odbor komunikace Ministerstva obrany ČR ve spolupráci s 52. plukem průzkumu a elektronického boje připravil pro žáky školy program s názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS).

Program probíhal ve třech třídách. V jedné se žáci dozvěděli informace o obraně státu, členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo o tom, co je to branná povinnost. Daniela Hölzelová z ministerstva obrany pro Deník doplnila, že v další třídě se žáci měli možnost dozvědět řadu věcí o zdravovědě i s možností praktických cvičení a v poslední třídě získali informace o chemických látkách a ochraně proti nim.

Vernisáž výstavy obrazů Pavla Strnadla ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm 1. listopadu 2022.
VIDEO: Frenštátský malíř Pavel Strnadel teď při tvorbě zabere půl domu

V tělocvičně si žáci mohli pod dohledem instruktorů vyzkoušet některé prvky sebeobrany a seznámili se s bezpilotní technikou. „Jeden dron, Vážka, který vojáci mají s sebou, přímo vyhledával ohniska při požáru v Českém Švýcarsku,“ poznamenala Daniela Hölzelová s tím, že cílem projektu je seznámit žáky i studenty s povinnostmi, které občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu, a také je připravit na situace, s nimiž se mohou setkat i v běžném životě, například při požáru, povodních nebo při tornádu. Na venkovním hřišti si pak žáci mohli osahat vojenskou techniku, vyzkoušet výstrojní součástky a měli také možnost seznámit se se špičkovým vybavením, například s přenosným ochranným rušičem navigačních satelitních systémů a bezpilotních prostředků.

Úředníci doporučují centrální vytápění. Mnozí lidé ale při vytápění domácnosti dávají přednost svým kotlům.
Čím topí Češi: Víc než třetina domácností má plynový kotel, ukazují data

Ředitelka novojičínské základní školy Svatava Hajdová uvedla, že v programu POKOS se již několik let vzdělávají někteří pedagogové školy. „O možnosti předvést tento program ve škole jsme jednali již dříve, ale kvůli covidu byl vždycky termín odložen. Dnes se to podařilo,“ řekla Svatava Hajdová s tím, že program absolvovalo 220 žáků 2. stupně 7. až 9. ročníku. Venkovních ukázek se pak zúčastnili i žáci 6. ročníku a tříd 1. stupně.

Svatava Hajdová doplnila, že téma obrana státu je součástí vzdělávacího programu na základní škole. „V učivu šesté třídy máme několik let zařazen předmět ochrana člověka za mimořádných událostí, kde je jako jedno z témat také úloha České armády v rámci České republiky i NATO. Děti se v tomto předmětu rovněž učí, jak se zachovat při různých mimořádných událostech, kterých, bohužel, v posledních letech přibývá,“ uzavřela Svatava Hajdová.