„Jednalo se zejména o dlouhé kulové zbraně, brokovnice a v neposlední řadě o perkusní revolvery,“ řekla mluvčí severomoravské policie Soňa Štětínská. Další početnou kategorii představují pistole a revolvery. Policisté převzali také jednu zakázanou zbraň – podomácku vyrobenou kulovnici. Všechny zbraně budou podrobeny expertize, která by měla zjistit, zda nebyly použity ke zločinu.


Zbraňová amnestie platí do 31. července letošního roku. Lidé mohou beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo, které v současnosti mají bez příslušného povolení. Amnestie se týká zbraní kategorie A, B, C nebo jejich hlavních částí. Zbraň lze odevzdat na kterémkoliv útvaru policie.

Do kategorie A spadají vojenské a samočinné zbraně. V kategorii B jsou začleněny krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, jako jsou pistole a revolvery. Do kategorie C patří brokovnice a malorážky s délkou hlavně nad 280 milimetrů. Lidé mají dokonce možnost takovéto zbraně legalizovat. Do dvou měsíců od odevzdání zbraně však musejí požádat o vydání dokladů, které je opravňují k držení této zbraně nebo její hlavní části. Pokud tak neučiní, nebo se žádostí o vydání dokladů neuspějí, bude postupováno stejně jako při zániku platnosti zbrojního průkazu.
Poslední podobná amnestie se uskutečnila v roce 2003. V rámci celé České republiky lidé přinesli 4192 zbraní. V policejních skladech se tehdy kromě klasických zbraní, jako jsou pistole či samopaly, objevily i kuriozity v podobě plamenometu či protitankové střely.