Zhruba desítku návštěvníků přivítala průvodkyně Miluše Dorotíková ve starém zámku. „To nádvoří vypadalo jak z pohádky o Šípkové Růžence, jak bylo zarostlé. Když se všechno odklidilo, objevila se studna,“ řekla na úvod průvodkyně a upozornila, že nádvoří je celé podsklepené.

Poté Miluše Dorotíková začala vyprávět o historii starého zámku, který ještě jako vodní tvrz vlastnili od roku 1436 Bravantští z Chobřan. Po nich se na zámku vystřídali další majitelé, posledními byl rod Blücherů, jenž vlastnil starý zámek, nový zámek a další budovy do roku 1945. „Pak zámek přešel pod Správu státního statku a statek ho jen využíval, nikoliv opravoval. Nestaral se o něj, jen ho vybydloval,“ poznamenala Dorotíková.

V Novém Jičíně na náměstí končila v úterý svatováclavská jízda automobilových veteránů. Miluše a Jaroslav Vlčkovi a jejich Tatra 54.
Unikátní Tatru opravil až na svatbu svých dcer. S manželkou jsou ale tým

Po roce 1990 objekty vlastnil pozemkový fond a pak vše přešlo pod správu obce. Miluše Dorotíková uvedla, že v roce 2006 se tehdejší vedení obce snažilo najít nějakého investora, který by byl ochoten udělat něco, co by se shodovalo s představami obce. „Obec tak zámek prodala do rukou soukromníka. Ten začal opravovat, ale mělo to chybu, že začal bez stavebního povolení a dělal věci, které neschválil památkový úřad. Proto byly práce zastaveny a od té doby zámek chátral, než se letos v červenci zase dostal do majetku obce,“ doplnila průvodkyně, která poté přítomné vyzvala k prohlídce starého a posléze i nového zámku.

Areál zchátralých zámků v Bravanticích nabyla obec do svého majetku. Zájemci si už po několik víkendů mohou areál a zámky prohlédnout.Areál zchátralých zámků v Bravanticích nabyla obec do svého majetku. Zájemci si už po několik víkendů mohou areál a zámky prohlédnout.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Objekty jsou skutečně v některých částech ve špatném stavu, dobrovolníci, kteří v nich udělali již řadu brigád, ale již odhalili řadu zajímavých věcí. Ať už to byla třeba stará cihlová pec na chleba nebo zbytky kachlí z krbových kamen, anebo staré obložení dveří. V každém objektu je co vidět, užijí si hlavně ti, co mají představivost.Obec má se zámkem velké plány, ale všichni vědí, že jejich realizace je během na velmi dlouhou trať a neobejde se bez velkých dotací