Město Kopřivnice se podruhé pokusí získat dotaci na dovybavení příměstského lesa Šostýn. I když s první žádostí město neuspělo, hotový projekt a potřeba odstranit z lesa některé nevyhovující prvky, kopřivnické radní přesvědčily, aby opětovné podání podpořili. Po vypsání výzvy se proto projekt, do kterého je zahrnuto strhnutí chátrající Bezručovy vyhlídky, rekonstrukce Janíkovy studánky nebo výstavba posezení pro turisty, znovu pokusí získat finance z programu Rozvoj venkova.

Připravenost projektu potvrdil vedoucí oddělení lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody Jaroslav Jiřík: „Projektovou dokumentaci, která obsahuje zhruba sedm opatření, máme opravdu zpracovanou. Na ni budeme žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj venkova. Ale zatímco v loňském roce byly žádosti přijímány již v únoru, v letošním došlo k posunu, nejspíš na červen.“

Jiřík vzápětí představil aspekty, které projekt obsahuje. „Jak jsem již řekl, je jich kolem sedmi a k tomu nejzásadnějšímu patří Bezručova vyhlídka,“ uvedl vedoucí oddělení lesního hospodářství a pokračoval: „Vyhlídka je již nějakou dobu v havarijním stavu. Jedno z opatření se tedy týká jejího odstranění. Místo ní by na stejném místě měla být postavena vyhlídka nová.“

Vyhlídka bude vysoká dost

Ta by podle jeho informací měla být celodřevěná a měřit kolem třinácti metrů. „Přestože stromy okolo měří osmnáct až dvacet metrů, výška nové vyhlídky bude dostatečná, protože bude stát přímo na vrcholku,“ upozornil Jiřík a dodal: „Po vykácení několika stromů nebude rozhledna nikam vyčnívat, ale i tak umožní hezký výhled.“

Z dotace by dále měla být zrekonstruována také Jasníkova studánka. „Ta vznikla někdy ve třicátých letech a je registrovanou památkou,“ informoval Jiřík s tím, že dnes tam ale neteče voda.

„My bychom, pokud získáme peníze, chtěli opravit jak samotný objekt studánky, tak její zásobování vodou,“ nastínil plány Jřík. Kromě rekonstrukce starších aspektů by v lese měly vzniknout i věci nové. Těmi jsou například přístřešky s posezením pro turisty, nebo lavička u rybníka pod Hostýnem.

Plány města udělat z příměstského lesa Šostýn rekreační oblast vítají i samotní obyvatelé Kopřivnice. „Myslím, že třeba stav té vyhlídky je až nebezpečný?“ sdělila svůj názor paní Marie Prusková a pokračovala: „Sice jsem si na to už zvykla, ale změnu bych uvítala. Dříve to tady totiž bylo hezké a lidé sem rádi chodili.“ Podobně reagoval i další občan města: „Že to tady je zchátralé, mě už ani nepřekvapuje, patří to totiž jaksi ke koloritu města. Ale na druhou stranu bych byl rád, kdyby se tady alespoň něco dalo do kupy.“ Stížnosti občanů dorazily také na kopřivnickou radnici. Ta se ale brání tím, že les městu dlouho nepatřil a konkrétně se stavem zchátralé vyhlídky tak nemohlo nic dělat. „Nějaké stížnosti na Bezručovu vyhlídku byly, ale my jsme se vlastníkem pozemku stali teprve před rokem a půl,“ vysvětlil Jiřík.

Zda Kopřivnice se svou žádostí uspěje, jisté není, podle Jiříka ale město šanci určitě má. „Zjistili jsme, že nám to v loňském roce uteklo o dva body, protože jsme v projektu měli nulovou spoluúčast,“ řekl Jiřík a dodal: „Kdybychom si ji prý dali alespoň pětiprocentní, tak by náš projekt byl určitě podpořený. Letos radní odsouhlasili spoluúčast ve výši do deseti procent, tak uvidíme.“