STAV PO ROCE

Poté, co v loňském roce proběhlo podrobné mapování výskytu křídlatky na území Novojičínska, se rozběhl tříletý projekt, jenž má zejména povodí novojičínských řek a vodních toků této rozpínavé rostliny zbavit. V jaké fázi se nyní nachází projekt, který financuje Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí částkou ve výši 4 705 tisíc korun?

Podle Vojtěcha Bajera, předsedy organizace Salamandr, jež má vymýcení křídlatky na starosti, byla první část tříleté akce úspěšně dokončena. „Všechna křídlatka na území Novojičínska, které spadalo do první etapy, byla postříkána a zničena,“ potvrdil Bajer. „V současné době jsme započali další etapu likvidace, protože zničení křídlatky je dlouhodobější proces. Trvá minimálně tři roky, než se křídlatka vymýtí, takže jistotu, zda je pryč, budeme mít až v roce 2012,“ doplnil Bajer vzápětí. Rozpínavá rostlina tak během roku z velké části zmizela z povodí řek Lubiny, Ondřejnice, Jičínky, Zrzávky a Sedlnice a dalších drobných toků.

Již tak obtížné a dlouhodobé hubení pracovníkům organizace Salamandr ztížily letošní povodně. „Je pravda, že voda nám situaci trošku zkomplikovala, protože křídlatku jednoduše roznesla,“ potvrdil Bajer s tím, že díky ní se dá očekávat, že se rostlina objeví i na místech, kde dříve nebyla. „Bude tak potřeba procházet důkladněji více míst, než jsme plánovali, nebo i o místa, o nichž jsme věděli, že jsou již bez křídlatky. Každopádně projekt letošní povodně neznehodnotily.“

Postřik pracovníci Salamandru používají chemický a na rostliny jej aplikují v době jejich vegetace. „Provádíme ho zhruba od června, kdy už křídlatky mívají větší listovou plochu, díky které je zásah účinnější, až v podstatě do září,“ vysvětlil Bajer a dodal malou zajímavost: „V odborné literatuře se sice často uvádí, že postřik by se měl aplikovat v době květu, protože je tak nejúčinnější, ale nám se tento způsob jednoduše nepotvrdil.“

Postřiky probíhají stále

Přesto, pokud by lidé měli pocit, že na svých pozemcích tuto nepříjemnou rostlinu objevili, není nic snazšího, než se obrátit na Salamandr. „Pokud majitelé mají dojem, že jsme je neoslovili nebo že se na jejich pozemcích nově vyskytla křídlatka, určitě se nám mohou ozvat. Kontakt na nás najdou jednoduše na našich webových stránkách,“ řekl předseda Salamandru.

Výskyt křídlatky se neřeší jen na Novojičínsku. „Protože se nám podařilo získat potřebné prostředky, v tuto chvíli jsme rozběhli další projekt. Ten by měl vyřešit další území povodí Odry, v podstatě celý zbytek území povodí řeky Odry nad Ostravou,“ prozradil Vojtěch Bajer. „Pokud se vše podaří a území budou vyčištěna , bude to v rámci České republiky největší území, které kdy bylo řešeno,“ dodal.