Datum, kdy, Ústřední matice školská zřídila školu je 1. září 1929, před mnichovskou okupací měla škola již 503 absolventek. Po válce škola získala budovu na Tyršově ulici, odkud se po třiceti letech přestěhovala do bývalé základní školy na tehdejší Gottwaldově ulici.

Novou etapu této školy nastartovala optimalizace sítě středních škol v roce 2004, kdy se Střední zdravotnická škola na Divadelní ulici sloučila se Středním učilištěm na Tyršově ulici v Novém Jičíně a Obchodní akademií Šenov u Nového Jičína. Nový subjekt dostal název Mendelova střední škola.

„Mezitím se například podařilo vybudovat novou tělocvičnu. Stará se úplně zbourala a ve třiadevadesátém roce už stála nová. Děvčata navíc mají k dispozici i školní posilovnu, kterou hojně využívají,“ přiblížil vybavení školy Lubomír Purmenský, zástupce ředitelky školy. V rohu moderní tělocvičny je velká lezecká stěna, jaká je k vidění málokde. „Toho si hodně vážíme. Celé to zařizoval náš tělocvikář, který je horolezec a má už za sebou sedmitisícovku,“ poznamenal Purmenský a dodal, že k dalším zajímavostem patří například i skutečnost, že jedna z vyučujících se zabývá přímo na škole canisterapií a dělá ji v rámci výuky psychologie. „Ten kolektiv, který tady máme je vynikající. Nikoho nemusíme do ničeho nutit, přemlouvat, všichni spíše přinášejí podněty a nápady. Což je docela zvláštnost,“ pochvaloval si Purmenský.

Tělocvičnu, posilovnu i učebny si mohli prohlédnout návštěvníci po dva dny. „Pátek byl stěžejní. Přišli bývalí vyučující, mnoho absolventů, jsme rádi, že přišli i lékaři, kteří tady učili nebo bývalý ředitel nemocnice, který znal školu od začátku. Přišli zástupci města i kolegové ze zdravotních škol z okolí,“ vypočetla ředitelka školy Renata Važanská.

Ta připomněla, že právě v těchto dnech se jim podařilo dokončit rozsáhlý projekt modernizace školy v hodnotě kolem 4,7 milionu korun. „Více než devadesát procent tvořila dotace,“ poznamenala ředitelka. Peníze investovali do osmi prostor. „Zmodernizovali jsme odborné laboratoře včetně technického vybavení, informační centrum s knihovnou a přípravnou, modernizovali jsme učebnu informačních komunikačních technologií s interaktivní tabulí a učebnu první pomoci. Tam jsou velmi drahé modely. Tím, že jsou napojeny na monitorovací zařízení, studenti mohou zjišťovat, zda pomoc je účinná. Takže simulace dané situace je velmi věrohodná,“ upozornila Važanská.

V poslední etapě škola modernizovala aulu. Tmavá místnost z osmdesátých let pořádně prohlédla a dostala nové vybavení.

Renata Važanská je ředitelkou školy od roku 1995. V současné době školu navštěvuje více než 1120 žáků, o něž se stará více než stohlavý pedagogický sbor. Samotná zdravotnická sekce vyučuje obory zdravotnic a sester, nově škola zavedla zdravotnické lyceum. „Žáků sice ubývá, což je dáno vývojem populace, ale daří se nám naplit místa tak na pětasedmdesát procent,“ doplnila ředitelka.

S průběhem oslav byla spokojená. „Myslím si, že byly důstojné a pěkné. Aspoň tak je hodnotí, pedagogický sbor, žáci, a pokud jsme slyšeli, tak i veřejnost,“ uzavřela.