Pestře zbarvení obojživelníci je překvapili, když zvedli hrobní desku v rámci její opravy. Dlouho se však ve stanici nezdrželi. Po konzultaci s odborníky zabývající se obojživelníky mloci hned putovali zpět na místo nálezu.

„Věříme, že si ještě před zimou našli náhradní zimoviště. Jedním z důvodů, proč je nutné nalezené obojživelníky vypouštět co nejblíže místa nálezu a nepřevážet je na jiná místa, je riziko šíření plísňových onemocnění, které na řadě míst v Evropě vedlo k praktickému vymizení některých druhů,“ vysvětlují pracovníci kroky záchranné stanice na sociální síti.