DOMY S HISTORIÍ

K historii hřbitova lze říci, že byl vybudován v druhé polovině 17. století. První pohřeb se zde uskutečnil v roce 1662. Již v té době byl hřbitov na kopci lemován zdí z lomového kamene se čtyřmi takzvanými osárii, tedy kostnicemi. Do současné doby se dochovala pouze jediná, další pouze v půdoryse. Hřbitov přestal sloužit svému účelu v roce 1903. Během let 70. a 80. byly odstraněny náhrobky a hřbitov i s kaplí začal chátrat.

Co se týče samotné kaple, ta byla postavena v roce 1632 na náklady majitele panství Václava Bruntálského z Vrbna a od té doby shlíží na Fulnek a jeho proměny. Potřebné zásadní rekonstrukce se dočkala až v roce 1995, kdy byl areál kolem kaple upraven na veřejný park.