Příprava projektu „Přestavba objektu na Slezském náměstí v Bílovci na městskou knihovnu“. Tento bod projednali a nakonec schválili bílovečtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Na projekt byla již vypracována architektonická studie, jak by mohly prostory vypadat. Počítá se s tím, že zde bude, kromě knihovny, umístěn ještě klub seniorů, včetně zázemí, a možná i klub turistů. Všechny přístupy do budovy budou samozřejmě řešeny bezbariérově.

Ve hře bylo několik řešení, jak objekt školy využít. Pro knihovnu se město rozhodlo hned z několika důvodů. „Hlavním důvodem je to, že v současných prostorech platíme nájem, neboť objekt je majetkem Moravskoslezského kraje. Dalším důvodem je to, že současná knihovna již dispozičně nevyhovuje, a mezi posledními i to, že na náměstí by byla lépe dostupná a přitáhla by více lidí do centra města, které by tak oživila,“ vysvětlil starosta Bílovce Petr Klimek. Jeho slova potvrdila i vedoucí městské knihovny Lenka Klemšová, jež přiznala, že prostory stávající knihovny jsou skutečně nedostatečné. „Počet svazků je větší, než knihovna pojme, a už když se stavěla, nebyla vyhovující. V téhle chvíli je to tak znát, že se hledají cesty, jak to vyřešit. Nemáme dostatečně velké regály, místo na studium, prostor na počítače, na práci s dětmi, na přednášky. Všechno je to přeplněné a stísněné,“ sdělila vedoucí Klemšová.

Město již ze svého rozpočtu vyčlenilo více než milion korun na projektovou přípravu přestavby. Náklady na realizaci rekonstrukce a přístavbu objektu činí zhruba 15 milionů korun. „Budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Výzva by měla být vypsána příští rok. Pokud neuspějeme, obávám se, že by to město nebylo schopno ufinancovat z vlastních zdrojů, a spíše se budeme snažit hledat jiné,“ uzavřel Klimek.

Město připravilo pro lednovou výzvu ještě další dvě akce, a to Sportoviště u ZŠ Komenského a ZŠ Wolkerova a Rekonstrukci a modernizaci komunikací v Městské památkové zóně města Bílovec II. etapu Tkalcovská a Zahradní ulice.