„Všem cestujícím doporučujeme, aby se v současné době nepříznivých povětrnostních podmínek, například při náhlých bouřkách, přívalových deštích a podobně, před svou cestou vždy informovali na aktuální dopravní situaci,“ sdělil Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah. Informace lze získat na internetové adrese www.cd.cz/omezeniprovozu nebo na informační tel. lince 840 112 113.