Druhým domovem bylo Rakousko

Hrabě Kinský se narodil 14. února 1924 v rodině majitele zámku Lešná u Valašského Meziříčí. „Sám pocházel ze slavné české šlechtické rodiny Kinských z Vchynic a Tetova. Pan hrabě se sourozenci krátce bydlel v Novém Jičíně a navštěvoval zdejší gymnázium,“ řekl Jaroslav Zezulčík. Po druhé světové válce odešla rodina do Rakouska, kde se šlechtic živil mimo jiné jako lesní dělník, a po sňatku s hraběnkou Josephinou van der Straten-Ponthoz se odstěhoval na vodní hrad v Heidenreichsteinu. „Zde se věnoval vzorné správě tamního hospodářství a své celoživotní lásce - obnově středověkého hradu, který obnovil do historické krásy a zpřístupnil s jeho bohatými sbírkami veřejnosti,“ rozvedl kastelán s tím, hrabě Kinský nikdy nezapomínal na svůj rodný Nový Jičín. „Pravidelně ho navštěvoval a na svém hradě vždy rád a srdečně vítal české krajany z celé oblasti Novojičínska. Velkou láskou pana hraběte byla historie a památky a velmi úzké a přátelské kontakty udržoval se zámkem v Kuníně. Do paměti veřejnosti se hluboce vryla cesta hraběte Kinského v automobilu Bugatti ze zámku Lešná do Kunína v roce 2005 na zahájení výstavy obrazů jeho předků ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí,“ dodal.

Obnovy zámku se hrabě nedočkal

Pravě Právě obnovit zdevastovaný zámek v Lešné a zpřístupnit jej, i s rodovými sbírkami, veřejnosti zůstalo velkým snem a přáním hraběte Kinského. Toho se dočkal aspoň symbolicky, neboť v předvečer jeho skonu byla obnovená stavba zámku úředně zkolaudována. Slavnostní otevření má proběhnout na konci října tohoto roku. „Hrabě Christian Kinský se nezapomenutelně vepsal do srdcí všech lidí, kteří jej měli tu čest osobně poznat. Byl to skutečný šlechtic ducha, milý, laskavý člověk a velký přítel lidí, které opravdu miloval, a ti milovali pana hraběte,“ uzavřel kastelán a historik ve jedné osobě, Jaroslav Zezulčík.