Rostislav Stehlík se narodil 6. dubna 1928 v obci Ladovka na Volyňsku. Po absolvování základní školní docházky pracoval v zemědělství se svými rodiči.

„Po osvobození Volyně Rudou armádou se společně s otcem, legionářem 1. světové války, přihlásil do 1. československého armádního sboru v SSSS a dne 7. září 1944 byl odveden. Po absolvování základního výcviku a výcviku radisty byl umístěn k 5. dělostřeleckému pluku. S tímto plukem se účastnil bojů u Jasla v Polsku,“ připomněl jeho cestu na bojišti Alois Petroš, předseda jednoty ČsOL Nový Jičín. Další armádní kroky Rostislava Stehlíka směřovaly k Náhradnímu pluku v Humenném, kde jako spojka zajišťoval styk a polní poštu mezi jednotkami až do přední linie.

Po válce se pak s otcem usadili v Šenově u Nového Jičína, kde se vrátili k zemědělství. Mladý Rostislav Stehlík vystudoval Střední zemědělskou školu v Opavě a věnoval se soukromému hospodaření. Po následné kolektivizaci našel válečný veterán uplatnění v Okresní veterinární správě a ve Školním zemědělském podniku VŠV v Šenově.

Jak připomíná jeho následovník v roli předsedy novojičínských legionářů, major Stehlík byl vždy aktivní ve veřejném prostotu a zapojoval se do společenského dění. „Byl aktivním členem a funkcionářem Svazu protifašistických bojovníků a po roce 1989 byl předsedou OV ČSBS. Po znovuobnovení činnosti Československé obce legionářské byl jejím místopředsedou a v letech 2007 až 2019 předsedou Novojičínské jednotky ČsOL. V lednu 2019 mu byl udělen titul Čestný předseda jednoty,“ připomněl Alois Petroš s tím, že jako člen přípravného výboru se velmi výrazně zasloužil i o osamostatnění Šenova u Nového Jičína v roce 1993.

Rostislav Stehlík byl nositelem řady československých, českých, sovětských, slovenských a polských medailí a vyznamenání. V roce 2014, účastníka národního boje za osvobození, příslušníka 1. čs. armády, se kterou jako šestnáctiletý prošel Karpatsko-dukelskou operací, byl povýšen na majora tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým. „Jako starého dědka mě to povýšení až dojalo. Hoši, kteří padli v první linii by tady také rádi byli s námi, i tu skleničku by s námi rádi vypili. Proto se snažíme, aby ty tradice nepominuly. Myslím, že by se v tomto duchu mělo více působit na mládež ve školách," řekl tehdy při slavnostním ceremoniálu v Národním památníku na Vítkově.

Pohřeb s vojenskými poctami br. mjr. v. v. Rostislava Stehlíka se uskuteční v pátek 2. srpna ve smuteční síni městského hřbitova v Novém Jičíně ve 14 hodin.