Účastníci akce se sešli v zasedací síni Obecního úřadu Ženklava, kde nejprve rozprostřeli věci, které přichystali k v ložení do tubusu, podobnému těm, co již vkládali v jiných obcích do makovic věží místních kostelů.

Zástupci farnosti přichystali text o novodobé historii farnosti Ženklava, v němž popisují dění od roku 2000 do roku 2019, přidali něco z historie kostela Navštívení Panny Marie a obce Ženklava a také kopie novinových článků o jmenování Martina Davida, jenž v Ženklavě žil, pomocným ostravsko-opavským biskupem.

Starosta Ženklavy Vojtěch Rýdel vložil své poselství. „Seznamuji se současnou situaci v obci, s tím, co je ve výstavbě, kolik zde žije momentálně lidí, jaké máme spolky – takové základní věci,“ řekl starosta.

Na stůl pak rozložil čtyři stránky dopisu, v němž představuje obec v datech, složení obecního zastupitelstva, místní spolky – SDH, Myslivecký spolek, TJ Sokol, Spolek zahrádkářů a Spolek rodičů a jejich funkcionáře. V textu starosta připomíná, že obec provozuje základní školu i mateřskou školu, která právě letos projde rozsáhlou rekonstrukcí.

Následuje výčet dokončených investičních akcí, některé z nich jsou na přiložených obrázcích, podobně jako významné stavby obce. V závěru nechybí také informace o současné pandemii koronaviru Covid-19. Farář i starosta vložili tiskoviny do tubusu, starosta přidal odznaky Ženklavy a mince v hodnotách od jedné koruny po padesátikorunu. Potom se aktéři události nechali společně vyfotit a tuto fotografii přiložili také.

Padl návrh, vložit do tubusu roušku, ale Vojtěch Rýdel vyslovil pochybnost, že by naši následovníci věděli, o co jde. Zakrátko se všichni přítomní přesunuli ke kostelu.

Technik ostravského biskupství Petr Limanovský pro Novojičínský deník uvedl, že loni na podzim zaměstnanci vybrané firmy sundali z věže makovici i kříž a udělali novou konstrukci krovů s bedněním a pojistnou fólií. Letos na jaře dodali krytinu z měděného plechu, výlezové okýnko, hromosvodovou soustavu.

„Dnes instalují repasovanou makovici a repasovaný kříž. Při sundávání byla makovice prázdná. Do ní byl poměrně velký otvor, uvnitř ale bylo jen nějaké hnízdo a hromádka sena. Kříž byl vychýlený z původní podoby. Je otázkou, zda to někdo někdy spravoval, něco odtud vyndal a už to tam nedal. Nenašlo se nic,“ podotkl Petr Limanovský s tím, že celkové náklady, které byly hrazeny z více zdrojů, dosáhly výše téměř jeden milion korun.

Mezitím dělníci víko tubusu zacínovali a farář tubus symbolicky vložil do makovice, kterou pak jeřáb vytáhl na věž kostela.