„Lokalizační radioaktivní zrno je drobný uzavřený zdroj ionizujícího záření, což znamená, že vydává velmi slabé záření, které svou aktivitou neohrožuje ani pacientku, ani nikoho v jejím okolí,” říká na úvod vedoucí lékař Agel Diagnostického centra, MUDr. Borek Frydrych.

Zrno funguje jako lokalizátor a specialisté ho aplikují ženám bez rozdílu věku, u kterých zjistili při předchozím vyšetření (mamografie, ultrazvuk) zhoubný nádor v tak malé velikosti, že není možné jej nahmatat. „Účelem a zásadním přínosem aplikace zrna do nehmatné léze je skutečnost, že i velmi slabé záření, které zrno vydává, se dá na milimetry přesně detekovat pomocí speciální gamakamery, čímž se nehmatná léze stane dobře viditelnou" vysvětluje přínos metody Frydrych. Prsní chirurg tak bude moci provést zákrok co nejpřesněji s cílem dosáhnout co nejlepšího estetického efektu. Důležité přitom je, aby bylo místo označeno s maximální přesností.

Nová autobusová linka z Nového Jičína do Hranic.
Cestující z Nového Jičína přiveze k vlaku do Hranic autobus

Dosavadní postupy nebyly pro pacientky zdaleka tak komfortní, a navíc u nich mnohdy hrozilo zbytečné poškození tkáně. Nová metoda funguje na principu jehly se speciálním magnetickým zrnem, které lékař aplikuje pacientce do tkáně, respektive do místa nádoru. Zásadní výhodou šetrného zákroku je i jeho rychlost. Samotná aplikace zrna (značení nehmatné léze pomocí zrna) se provádí ambulantně v akreditovaném diagnostickém centru, přičemž se jedná o minimální chirurgický zákrok v trvání maximálně 10 minut.

„Po výkonu pacientka odchází zpravidla do nemocnice, kde zrno spolu s nádorem lékaři následující den vyjmou během operačního zákroku v celkové anestezii,” dodává doktor Frydrych. Značení se tedy provádí den před samotnou operací a na druhý den je karcinom v nemocnici odstraněn.