Ten, kdo přišel minulý čtvrtek na zasedání zastupitelů ve Frenštátě pod Radhoštěm, nebo ho sledoval na internetu, mohl vidět konkrétnější podobu toho, jak by sportovní areál nedaleko sídliště Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm mohl vypadat.

Na zasedání zazněla zcela zásadní informace o tom, že součástí areálu bude kluziště.

Již v prosinci se o možnosti vybudovat kluziště hovořilo na jednání komise pro rozvoj města, rozhodující podle Jiřího Bergera z odboru investic a rozvoje frenštátského městského úřadu byla cesta sedmi členů komise do Kyjova, kde mají kluziště s využitím technologie ICEGRID. „Bylo by velmi rozumné využít novou technologii ICEGRID pro ledování. V plánu je vybudování kluziště, které bude splňovat parametry na lední hokej. S profesionálním zázemím se tady ale nepočítá, mělo by se jednat o zajištění rekreačního bruslení," uvedl Jiří Berger, jenž upřesnil, že plocha kluziště by měla mít rozměry 26 krát 56 metrů, „Mělo by to být plnohodnotné hřiště s mantinely," poznamenal Jiří Berger.

Bruslit se bude už možná letos

Celkové náklady město zatím spočítalo na necelých 18 milionů korun, přičemž stavba by měla být rozdělena do etap. „Investice letos představuje náklady na kompletní technologii kluziště, pořízení rolby na úpravu plochy a novou trafostanici, v příštím roce by se prováděly práce na okolí, parkování, stavební úpravy a podobně," upřesnil Jiří Berger s tím, že pokud by vše šlo hladce, bruslit by se ve Frenštátě pod Radhoštěm mohlo již letos v prosinci.

Aby se zastupitelé mohli lépe rozhodnout, odsouhlasili pracovní cestu čtyřem členům komise, která zajede na „výzvědy" do německého Freitalu. „Pracovní komise by cestu přivítala. Ve Freitalu tato technologie slouží déle než deset let, mají tam kombinaci ledové plochy s letním využitím čili je to určité vodítko, jak postupovat i ve Frenštátě. Mají ledovou plochu nadstřešenou, což se tady také diskutovalo, takže by-chom měli další informace," dodal Jiří Berger.

S ním souhlasil například zastupitel Čestmír Mikeska. „Abychom neschválili možnost, která neumožňuje zastřešení, bez nějakých vícenákladů a dalších staveb. Je to pak samozřejmě otázka dalších financí a časového horizontu," řekl Čestmír Mikeska.

O poznatcích z Freitalu členové komise informují zastupitele na pracovní schůzce, následné zasedání zastupitelstva rozhodne o případném zadání projektu.