O týden později, tedy ve středu 8. září od 14 do 17 hodin, proběhne v Žirafce zábavné odpoledne s balonky, tvořením a malováním na obličej. K prohlídce koutku a zapojení do připravených aktivit jsou srdečně zvány děti i se svými rodiči. Vstup na akci bude zdarma.

Dětský koutek na radnici bude otevřen každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin s polední přestávkou mezi 11:30 a 12:30. Zřízen byl zejména proto, aby pomohl rodičům dětí, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti na úřadě. Kvalifikované hlídání svých ratolestí v Žirafce však může využít kdokoliv, a to za dvacet korun na hodinu.

„Kvůli epidemické situaci nebyl koutek v minulém pololetí příliš využíván a po pár dnech provozu přišly letní prázdniny. Proto chceme připomenout, že tuto službu stále poskytujeme. A abychom nabídku Žirafky po čase trochu obohatili, chystáme novinky v podobě konání různých akcí i úprav interiéru,“ uvedl místostarosta René Lakomý, do jehož gesce koutek spadá.

Žirafka funguje na radnici již třináctým rokem. Poprvé byla otevřena v lednu 2009 soukromou provozovatelkou, jíž město poskytlo prostory a část nákladů na provoz uhradilo formou dotace. Ačkoliv se zde dětem velmi líbilo, provoz koutku byl koncem března 2009 ukončen. Město však svůj záměr pomoci maminkám přicházejícím na úřad s malými dětmi nevzdalo, a od října 2009 zajišťuje hlídání v Žirafce prostřednictvím své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kopřivnice.