Na svém posledním zasedání navýšili o 800 tisíc korun finanční prostředky na zpracování objemové studie a projektové dokumentace projektu, a zároveň přijali usnesení deklarující zájem města odkoupit pozemky v areálu CO skladů. Radnice by tak v něm získala plnou majoritu.

Město nyní v areálu vlastní pouze budovy a pozemky pod budovami. Pozemky kolem těchto staveb v rozsahu více než čtyř hektarů jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je nabízí městu formou přímého odprodeje.

„Pokud se zrealizuje nabízený přímý prodej pozemků v CO skladech městu Frenštát pod Radhoštěm, stane se město po deseti letech od doby, kdy přijalo dar Ministerstva obrany ČR a převzalo jednotlivé stavby v areálu, majitelem všech pozemků i staveb v bývalých skladech civilní obrany,“ doplnil Jiří Berger z odboru investic a rozvoje. Jak připomněla mluvčí radnice Iva Vašendová, intenzivní přípravy projektu s názvem „Central park Planiska Frenštát pod Radhoštěm“ zahájilo město v úzké spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest více než před rokem.

„Projektová dokumentace je nutná pro realizaci jak celkové, tak případně postupné rekonstrukce areálu. Součástí dokumentace bude vyčíslení nákladů na vybudování infrastruktury a opravu stavebních objektů,“ vysvětlila Iva Vašendová statisícové navýšení prostředků.

„Z mého pohledu jde o krok správným směrem. Pouze plnohodnotné vlastnictví zajistí areál před případnými spekulativními vstupy třetích osob, které se mohou účastnit veřejné aukce pozemků, pokud je v nyní přímo nekoupí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových naše město,“ uvedl Miroslav Halatin, starosta města Frenštátu pod Radhoštěm, s tím, že přidanou hodnotou vlastnictví pozemků je možnost města ucházet se o investiční dotaci na obnovu areálu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje na rok 2019 v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů třetí výzvu, ve které je možné získat dotaci ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

Podle mluvčí jde o cestu, která může výrazně snížit investiční náklady města, kdy vzhledem ke špatnému technickému stavu areálu bude potřeba investovat do jeho případné obnovy značné finanční prostředky.

„Využitím dotace na připravovanou stavbu Central parku Planiska se mohou výrazně snížit náklady města a ušetřené finanční prostředky využít na další potřebné projekty v tomto volebním období,“ uzavřel starosta města.