Město Odry není v podávání žádostí a získávání dotací žádný nováček. Vždyť jedním z hlavních důvodů, proč jej porotci označili za vítěze čtvrtého ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys, byla právě výše uznaných dotací z Evropské unie a velmi dobrý přístup radnice k podnikatelům. Město má v tomto ohledu hned několik želízek v ohni. Tím největším je Centrum veřejné správy.

O finanční podporu ve formě dotace na tento projekt žádalo město už v roce 2010, leč neúspěšně. Letos Odry podaly žádost o prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko znovu. „Jednal jsem nedávno s ředitelem regionální rady a dostal jsem informace, že projekty měst, která v tomto programu žádají o dotace, jsou vesměs všechny dobré,“ nastínil na posledním zasedání zastupitelů starosta Pavel Matůšů. Znamená to, že Odry budou mít velkou konkurenci, a pokud neuspějí, je dost možné, že bude celý projekt za zhruba 45,7 milionu korun pozastaven. „V případě, že město Odry nezíská dotační prostředky na zřízení Centra veřejné správy, bude muset hledat další možnosti využití. S ohledem na vysoké investiční náklady rekonstrukce této budovy lze říci, že není v silách města financovat rekonstrukci objektu pouze z vlastního rozpočtu,“ uvedl starosta Oder.

Šance, že se regionální rada nakonec k oderskému projektu přikloní, rozhodně reálná je. Do dostavěného objektu by se v případě kladného posouzení a schválení mohla nastěhovat Městská policie Odry, Úřad práce České republiky nebo také Obvodní oddělení Policie ČR v Odrách.

„Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje projekt Centra veřejné správy v Odrách podporuje. V současnosti v předmětném městě nemá vlastní objekt a nájemní vztah se samosprávou obecně vnímá jako přirozený. Případná budoucí dislokace je pro občany výhodněji situována,“ podotkla za krajské ředitelství Policie ČR Gabriela Holčáková s tím, že občané i policisté by tak měli příležitost užívat modernější prostředí. Nejde však jen o moderní prostory. Výše zmíněné instituce, až na strážníky, totiž nejsou v centru města a svým přestěhováním by se do něj konečně dostaly. Samozřejmě, přestěhování s sebou přinese i nárůst automobilové dopravy. „Součástí projektu je vybudování parkoviště za budovu centra, které bude pro návštěvníky objektu zdarma,“ ujistil Pavel Matůšů.

Zda projekt dostane šanci se zástupci města dozvědí letos v srpnu.