Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili změny v zadávacím řádu, který byl původně odsouhlasen 20. března. Po půlroční praxi přidali, na základě získaných zkušeností, dodatek upravující stávající znění dokumentu. Starosta Bílovce, Petr Klimek (Bílovecká patnáctka) k tomu podotknul: „Významnou změnou je jednoznačné ustanovení, které říká, že dodavatel, který byl v posledních třech letech více než čtrnáct dnů v prodlení s termínem plnění nebo nastoupením na odstranění reklamovaných vad u zakázek města Bílovec, nesplňuje kvalifikační kritéria. K dalšímu zpřísnění došlo u zakázek, jejichž cena se soutěží pomocí elektronické aukce."

Přísnější podmínky

Starosta také doplnil, že dodavatel, aby splnil kvalifikační předpoklady, se musí u zakázek zadávaných prostřednictvím systému Virtuální aukční síně PROe-biz písemně zavázat, že uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši deseti procent jeho nabídkové ceny, to vše v případě, že do třiceti dnů od obdržení písemné výzvy zadavatele odmítne podepsat smlouvu na předmětnou zakázku. Smluvní pokuta bude činit minimálně pět tisíc korun.

Souhlasíte s přísnějšími podmínkami pro získání veřejných zakázek? HLASUJTE V ANKETĚ!

Padaly návrhy

Hlasování předcházela velká diskuse. Zastupitelé řešili to, že komise pozbývá na účelu, protože podle zákona musí vybrat nejnižší cenu. Podle starosty je ale důležité, aby si zkontrolovala kvalifikaci a nabídku firmy. „Členům komisí budou zpřístupněny podklady, které dostávají v rámci zadávacího řízení, a budou moct kontrolovat kvalifikaci uchazeče, což je to nejdůležitější," dodal. Člen zastupitelstva Petr Nastálek (KSČM) navrhl, aby se zastupitelé účastnili kontrolních dnů na stavbách, což je dle něj přínosnější než samotné rozhodování komise. Petr Klimek mu odvětil: „Co se týče kontrolních dnů, zastupitelům nebude bráněno se jich účastnit. Kdo projeví zájem, dveře jsou mu otevřené." Na to reagovala Sylva Kováčiková (SNK): „Nemám odvahu vstoupit na staveniště, protože mi to nepřísluší, ale byla bych ráda, kdybyste mě zvali na kontrolní dny. Neříkám, že se budu všech účastnit, ale pokud budu moct, přijdu ráda. Bude to moje první oficiální aktivita pro toto zastupitelstvo," dodala.

Petr Nastálek pak chtěl, aby oněch pět tisíc skládali všichni jako kauci, což je však nereálné a odsoudil to jak starosta města, tak tajemník Rostislav Musila.

Tajemník ještě připomněl podivnou praxi některých firem. „Dneska vyhrožují firmy našim zaměstnancům, že budou dávat podněty úřadu pro hospodářskou soutěž. I nekvalitní firmy dokážou vyhrát právní spory s městem, protože je nevybereme. A když se zeptám lidí, kteří vědí, že to je nekvalitní firma, a chci je jako svědky, tak to všichni odmítnou," konstatoval.

Nakonec však zastupitelé zpřísnění podmínek odsouhlasili. „Záměrem města Bílovec je zkvalitnit výběr dodavatelů a eliminovat možné problémy, které vznikají nekvalitní prací některých podnikatelů a firem," sdělil Klimek na závěr.

SIMONA MIKŠOVÁ