Vydávání školních časopisů je v některých školách dlouholetá tradice. Některé svůj potenciál ještě objevují a jiné jej už využívají naplno. Soutěž Zlatý Solokapr měl odhalit, který školní časopis je ten nejlepší v Moravskoslezském kraji. Výsledky spatřily světlo světa na konci dubna. Do nejlepších tří se umístily dvě školy z Novojičínska, a to Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci a Mateřská a základní škola na Tyršově ulici 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm s časopisy Exit a Druhé patro.

Do soutěže se přihlásilo více než tři desítky titulů ze základních i středních škol, vycházející pravidelně nebo méně často. Pětičlenná protoa hodnotila strukturovanost časopisu, aktuálnost obsahu, provázanost se školou a s problémy žáků, stylistickou úroveň či grafickou úpravu časopisů. „Nakonec jsme vybrali tři vítězné časopisy v jednotlivých kategoriích,“ přiblížila Eliška Birková inspektorka České školní inspekce. Časopisy byly rozděleny do tří kategorií, a to střední školy a základní školy, které své časopisy vydávají pravidelně a základní školy s nepravidelnou periodikou vydávání.

V kategorii středních škol zvítězil časopis bíloveckého gymnázia Exit. „Máme tematicky zaměřené čísla, která se zabývají vždy jiným námětem. Například příští vydání bude zaměřeno na adrenalinové sporty. Předtím to byla kriminalita. Děvčata šla na policejní stanici udělat rozhovor se strážníkem městské policie,“ sdělil garant školního časopisu Exit Renáta Fialová. „Momentálně mi odcházejí čtvrté ročníky, které vytáhly časopis na vysokou úroveň co do obsahu i do grafiky, proto bychom chtěli uspořádat víkendové soustředění, kde by ti starší mohli předat své zkušenosti těm mladším,“ dopnil Fialová s tím, že se časopis Exit už podruhé stal vítězem soutěže Zlatý Solokapr.

Frenštátský časopis Druhé patro obsadil druhou příčku v kategorii základních škol s pravidelně vycházejícími časopisy. „Vyjímeční budeme v tom, že vycházme každý měsíc a také máme vlastní malíře, kteří nám kreslí obrázky a komixy. Zaměřujeme se na školu i okolí, je to taková soustavná nikdy nekončící práce,“ rozvedl Petr Ondryáš, vedoucí skupinky žáků, nadšenců, vydávající Druhé patro. Tento časopis má za sebou již sedm let existence, snad také díky zdravé konkurenci, kterou tvoří titul Tyršovák. „Každý časopis, jenž vyjde je dobrý, a pokud ještě navíc vychází praivdelně, je to malý zázrak,“ uzavřel Ondryáš.

Všechny tituly, které se sešly v soutěži Zlatý Solokapr, mohou zájemci vidět v Domě kultury města Ostravy do 17. května. Letošní, již čtvrtý ročník soutěže uspořádalo očanské sdružení Novináři dětem a portál Moravskoslezského kraje Sokokapr.cz.