Ve Studénce převládá nespokojenost se současným stavem cest pro vyznavače cyklistiky. „Spokojený nejsem jak se stavem, tak i s množstvím. Momentálně vlivem výstavby dálnice je v některých úsecích problém. Je to však mimo náš katastr,“ postěžoval si starosta města Ladislav Honusek a zároveň jedním dechem dodal, že situace by se mohla brzy zlepšit: „Jsme ve stádiu projektové přípravy cyklostezky mezi místními částmi Nová Horka a Butovice. Realizace by měla následovat, bude závislá od dotace. Nyní prochází Studénkou dvě cyklotrasy. Cyklostezka není vybudována žádná,“ doplnil Honusek.

Podobná situace panuje ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Se stavem cyklistických stezek a cyklotras nejsme spokojeni – je potřeba jejich celková údržba a opravy na úroveň bezpečných cyklostezek a cyklotras, odpovídající evropským standardům,“ prozradila Dagmar Sazovská, jež má na místní radnici na starost cestovní ruch a dotace. I ve městě na úpatí Beskyd v součastné době společně s okolními obcemi připravují projekt na vybudování nové cyklotrasy okolo řeky Lubiny. Tak by se součastný stav rozrostl z nynějších čtyř, na pět.

V Odrách také nepokládají součastný stav za optimální, což potvrdil tajemník Městského úřadu Odry Petr Mlčoch. Ovšem i zde by se mohla situace časem zlepšit. „Mikroregion Odersko nechal spolu s dalšími obcemi vypracovat vyhledávací studii cyklostezky „Střecha Evropy“. Výhodou této stezky bude, že se napojí na stezku okolo Bečvy a na stezku Ostrava – Vídeň. Nyní Odrami prochází několik cyklotras, ta nejvýznamnější Odersko, vede z Jeseníku nad Odrou až do Vítkova,“ popsal plány Mlčoch.

Kopřivnice se intenzivně zabývá všemi možnostmi, jak rozvíjet dopravu pro cyklisty, bruslaře a samozřejmě chodce. „Podle posledního průzkumu mezi obyvateli města padesát procent obyvatel Kopřivnice chodí do práce pěšky nebo na kole. I proto věnujeme poslední dva roky zvýšenou pozornost rozvoji cyklodopravy. Přestože Kopřivnicí prochází více cyklistických tras, jejich povrch zaslouží zlepšení,“ sdělil starosta města Josef Jalůvka. Místní zastupitelství již schválilo studii, kde se počítá s vybudováním více než sedmdesáti cyklotras, z toho by mělo být přibližně třicet pět kilometrů cyklostezek s kvalitním povrchem, vhodným i pro in-line bruslení.

Také Bílovecká radnice počítá s vybudováním nových cest pro vyznavače jízdy na kole. „Město se problematikou vybudování cyklostezky začalo zabývat v roce 2006, kdy byly započaty práce na zpracování studie. Hlavním záměrem je odklonění cyklisté dopravy od frekventovaná komunikace druhé třídy ze Skřipova do Bílovce. Trasa stezky bude kopírovat směr komunikace, její hlavní výhodou je zajištění vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů a snížení nehodovosti na komunikaci,“ nastínila plány města starostka Sylva Kováčiková a dodala, že výstavba je podmíněna získáním dotace. Nyní vedou Bílovcem tři cyklotrasy a okruh Kravařsko.

120 milionů korun na výstavbu cyklostezek

Podle Michala Sobka z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko to dokazuje i počátkem března ukončená výzva k předkládání projektů zaměřených na bezpečnost na komunikacích. „Regionální rada Moravskoslezsko přijala sedmnáct žádostí o dotaci, celkově požadovaná částka se vyšplhala na 324 milionů korun. Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přitom má být rozděleno 120 milionů korun,“ upřesnil Sobek.

Převážná většina projektů se podle něj zabývá výstavbou cyklistických stezek. „Největší šanci uspět mají nové cyklostezky, které by rozšířily síť evropských, národních nebo regionálních cyklotras. Současně mohly projekty řešit také bezpečnost na komunikacích. Dva z odevzdaných projektů požadují na realizaci přes 50 milionů korun dotací, dalších osm projektů přes 10 milionů korun, zbylých sedm méně než 10 milionů. Jedná se o první takto zaměřenou výzvu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, výsledky budou známy zhruba za tři měsíce,“ doplnil Sobek. Vyhlášení další podobně zaměřená výzvy je podle něj plánováno na prosinec tohoto roku. (lap)