Všímaví obyvatelé Nového Jičína jistě zpozorovali, že v uplynulých dnech z ulic města zmizely červené kontejnery, jež slouží k bezplatnému odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů. Lidé, kteří si na ně zvykli, však nemusejí propadat panice. Již brzy se červené krabičky na fény, žehličky či rádia do ulic vrátí.

Kde jsou?

Kam ale červené popelnice zmizely? Byly staženy do zázemí technických služeb, kde budou lépe zabezpečeny proti nenechavým rukám zlodějů.

„Budou na ně montovány dvě kryté petlice, které zabrání jejich vykrádání. Než budou nádoby upraveny, mohou občané odkládat nepotřebná elektrozařízení na separačních dvorech na Palackého a Propojovací ulici," informovala o dočasné změně Marie Machková, tisková mluvčí Nového Jičína, s tím, že zabezpečení plechových kontejnerů bude trvat zhruba dva týdny. Osm červených stacionárních kontejnerů na vysloužilé malé elektrospotřebiče získalo město vloni od společnosti Elektrowin.

„Byly rozmístěny na ulicích Bezručova, U Stadionu, Štursova, Jugoslávská, Dlouhá, Vančurova a Lesní a na Fibichově náměstí. Obsah veselých kontejnerů s potiskem slunečnice byl bohužel velkým lákadlem pro zloděje," sdělila Marta Kiššová z odboru životního prostřední novojičínské radnice.

Zloději kovů

Zloději vždy poničili dvířka schránek a vypáčili zámek na kontejneru, aby se dostali ke kovům z elektrospotřebičů.

„Technické služby musely nádoby neustále opravovat. Proto se město rozhodlo provést taková opatření, která by vykrádání a ničení kontejnerů zabránila," řekla dále Marie Machková.

Tyto kontejnery stojí v mnoha dalších novojičínských městech a obcích, jinde se však s takovými problémy tolik nepotýkají. Třeba na území Kopřivnice a jejích místních částí stojí již čtvrtým rokem pět těchto zařízení na sběr drobného elektrozařízení.

„Pouze jeden kontejner na ulici B. Smetany bývá často vyvrácen a je předpoklad, že se to děje za účelem krádeže některých vyřazených elektrozařízení," uvedla na dotaz Deníku Lucie Petříčková, tisková mluvčí Kopřivnice, a dodala, že přesné množství zcizeného zařízení nelze odhadnout. Město proto uvažuje, že tento kontejner přemístí do jiné lokality. „Termín ani lokalitu zatím nemáme stanovenou," řekla na závěr.