Je potvrzení lékaře povinné pro všechny školy?

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je předpokladem pro přijetí podle vyhlášky o přijímacím řízení jen u vybraných oborů. Všeobecné školy ho většinou nevyžadují (bývá přikládán jen u se ZPS). Pokud by však přiložen nebyl a ředitel střední školy by ho vyžadoval, vyzve vás k doplnění přihlášky.

Proč máte přijímačky i z OSP, když jinde stačí matematika a čeština?

Test obecných studijních předpokladů vypadá na první pohled jako matematika a český jazyk, ale u uchazečů hodnotí schopnost aplikovat základní dovednosti. Například porozumění textu, práci s tabulkou a grafem atd. Navíc pokud se uchazeči nepodaří jeden test ze tří, je to menší zlo, než když nezvládne jeden ze dvou.

Uvádí se v kontaktech mobil a e-mail můj nebo rodičů, když ještě nejsem plnoletý?

Kontaktů není nikdy dost. Uveďte všechny. Především na rodiče.

Mohu se přihlásit na oba termíny přijímaček?

Na jedné škole se do jednoho oboru můžete hlásit pouze v jednom termínu.

Co dělat, když se dcera nedostane ani na jednu školu, na kterou si dá přihlášku?

Řada škol vyhlásí další kola přijímacího řízení. Sledujte stránky krajského úřadu (www.kraj-t.cz), kde ředitelé hlásí volná místa. Vše tam pak je přehledně a nemusíte sledovat webové stránky jednotlivých škol.

Kde seženu ten zápisový lístek?

Podle §60a školského zákona (561/2004 Sb.) musí zápisový lístek svým žákům vydat základní škola a to do 15. března. V ostatních případech vydávají zápisové lístky krajské úřady.

Jak řešíte přijímání dětí s ADD, ADHD a s různými specifickými poruchami učení?

K přihlášce ke studiu připojte vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Ředitel pak přihlédne k vyjádření a může například prodloužit čas na přípravu testů.