Odvážný projekt nového dětského hřiště u Mateřské školy na Wolkerově ulici v Bílovci koresponduje s požadavky dnešní doby na bezpečnost a kvalitu. Dřevěné atrakce vyhotovila stavební firma z jižních Čech. Děti se mohou vyřádit na dřevěném vláčku, nebo si zahrát na horolezce a vyšplhat na pyramidu složenou z kulatiny. Tyto a dalších devatenáct herních prvků tvoří nynější ráz udržované školní zahrady.

Okolí mateřské školy je velmi tiché a klidné. Právě proto se zastupitelé rozhodli umístit nové hřiště právě do těchto míst. „Areál bude přístupný nejen dětem ze školky, ale také široké veřejnosti. Právě proto jsme vypracovali Provozní řád, který upřesní otevírací dobu a také pravidla chování,“ uvedla starostka Bílovce Sylva Kováčiková ve svém slavnostním projevu. Zároveň zalitovala, že se oficiální otevření koná až dnes, hříště totiž mělo být zpřístupněno již minulý měsíc. Do termínu však vstoupilo nedokončené zateplení školy, které se neočekávaně protáhlo. Zatím je herní areál uzavřen pro veřejnost. Toto omezení bude platit ještě asi měsíc, kdy dojde k dalšímu slavnostnímu otevření. Děti si ale na nových atrakcích zařádily již začátkem školního roku.

Partnerem projektu se stala Nadace České elektrárenské společnosti ČEZ. Prostředky, které poskytli, vykryly asi osmdesát pět procent z celkových nákladů. Zbytek hradilo město ze svého rozpočtu. Zástupci ČEZu tedy nemohli na slavnostním přestřihávání pásky chybět. „Hlavně bych chtěl poradit dětem, aby to hřiště užily. Je moc krásné a já jsem určitě rád, že jsme mohli něco takového spolufinancovat,“ pochválil si Jaroslav Jurča, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ.

Většinu atrakcí zhotovila jihočeská firma ze dřeva, konkrétně z dubu. „Záruční doba je dvacet čtyři měsíců. Po tento čas bude prováděna revize a opravy na účet firmy,“ uvedla Monika Parvoničová, pracovnice pověřená řízením oddělení regionálního rozvoje.

Po přestřižení pásky a předání symbolické poukázky na věnovanou finanční částku se skupina zastupitelů, zástupců a pracovníků úřadu vydala do tělocvičny, kde už čekaly děti s připraveným programem. Nejprve zazněly tóny flétniček a poté i zpěv desítek dětských hlásků. Děti tak poděkovaly všem zúčastněným za krásné hřiště.