Zastupitelům byl předložen další návrh, který souvisí se zpřístupněním tohoto důlního díla pro veřejnost.

„V důvodové zprávě jsou popsané kroky, které jsme od minulého zasedání zastupitelstva učinili. Vyžádali jsme si posudky báňské záchranné služby, a aby byly nestranné, pozvali jsme odborníky až z Prahy. Důlní dílo neznali a nikdy ho neviděli. Zpracovali dva posudky jestli ten navržený postup neodporuje báňské legislativě , pak proměřili ovzduší v důlním díle a celé ho prohlédli," vyjmenovala Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství, s tím, že jejich výstupy jsou pozitivní. Záchranáři tam totiž nenašli žádné nebezpečné důlní plyny, a tak jej shledali vhodným ke zpřístupnění.

Tři podmínky

Město pak seznámilo se svým záměrem také Lesy České republiky. Lesy dají Odrám souhlasné stanovisko, pokud město splní tři podmínky.

„Musíme zajistit úklid po turistech, zachovat možnost těžební činnosti, a to hlavně na svážných cestách, a nechtějí tam žádnou velkou automobilovou dopravu," sdělila vedoucí a posléze pokračovala: „To byly předběžné kroky. Nyní je zastupitelstvu předložen návrh, kterým vyjádříte souhlas s tím, že bude důlní dílo převedeno z ministerstva životního prostředí do majetku města."

Město však musí mít souhlas nejen Lesů ČR, ale také zastupitelstva, a musí mít také oprávnění k výkonu hornické činnosti. Proto uzavřelo smlouvu s Vladimírem Vrankou, báňským projektantem, jenž bude v dole vykonávat závodního.

Budoucí závodní pak zastupitelům zodpovídal jejich dotazy týkající se bezpečnosti, zodpovědnosti a vybavení dolu. „Technické vybavení záleží na městě a na tom, co vše tam bude chtít," podotkl například Vladimír Vranka a dodal, že důl by pak v pravidelných intervalech kontrolovala báňská záchranná služba, a to podle stupně nebezpečnosti dolu.

A rovněž proškolení průvodci by si podle něj měli všímat případných změn.

Kontroly před kolaudací 

„Výkon závodního je nejdůležitější v etapě stavby. Před kolaudací to zkontrolují báňští záchranáři a pak bude dílo převedeno do podzemních objektů a závodního už nebude třeba. Bude sice někdo, kdo bude mít důl na starosti, ale už není potřeba náročného dozoru, jaký dělá závodní," vysvětlil dále Vladimír Vranka s tím, že následné kontroly závisí na domluvě.

Odry nyní čeká v této souvislosti hodně práce, závodní proto bude jezdit minimálně jednou měsíčně, a pak podle potřeb města. Zastupitel Oldřich Šindler se poté otázal, kolik bude asi stát zpřístupnění štoly. „Na to je brzo, ale tak za milion, milion a půl byste udělali hodně práce a mohlo by to i stačit," odhadl závodní Vranka.

Oldřicha Šindlera ještě zajímalo, zda by šlo důl případně vrátit zpátky státu, a to v případě, kdyby město na zpřístupnění nemělo dost finančních prostředků. „Vrací se to těžko, bylo by to složité, ale existuje několik spolků, které by si důl mohly převzít," odpověděl Vladimír Vranka.

Starosta Libor Helis už jen doplnil, že převod dolu bude zdarma. „Nejdražší bude nyní projekt. Pokud pak zjistíme, že na to nebudeme mít, zakonzervujeme ho a necháme ho být," nastínil jednu z možných variant oderský starosta. Další krok ke zpřístupnění dolu pak nakonec zastupitelé schválili.