Setkání, jehož se zúčastnili bílovečtí podnikatelé, zástupci vedení města Bílovce, zástupci bíloveckého pracoviště Úřadu práce ČR a Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj (ARR) Moravskoslezského kraje, nebylo první tohoto druhu.

V Bílovci se snaží najít možnosti, jak podpořit vznik pracovních příležitostí ať už ve firmách na zaměstnanecký poměr, nebo pro samostatně výdělečné profese.

„Významnou roli hraje spolupráce s místními podnikateli. Město v rámci svých zákonných možností vidí svoji úlohu v pomoci při jejich podnikání a při jejich dalším rozvoji," uvedla místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková a dodala, že ve městě je málo pracovních příležitostí.

„Polovina zaměstnaných do práce dojíždí, z toho osmatřicet procent do Ostravy. Počet obyvatel už sedmým rokem klesá a obyvatelstvo stárne. Přitom Bílovec leží v blízkosti dálnice, letiště a železničního koridoru, a je centrem správního území obce s rozšířenou působností pro osmadvacet tisíc obyvatel," poznamenala Sylva Kováčiková.

Bílovec v současné době připravuje strategické dokumenty města, jako jsou Generel dopravy, Generel veřejného osvětlení či Program rozvoje města na roky 2017 až 2026. Zároveň chce město podpořit rozvoj průmyslové zóny. Vlastní zhruba pět hektarů na zelené louce, lokalita je v územním plánu vymezená pro výrobu, skladování, řemesla a výrobní služby.

„Podpora této podnikatelské zóny spočívá ve vybudování cesty s infrastrukturou. Proto Bílovec připravuje podklady pro získání dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky prostřednictvím CzechInvestu ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje," doplnila Sylva Kováčiková s tím, že ARR Ostrava zařazuje tuto zónu do plánovaných zón pro jejich realizaci v roce 2018.

„Zpřístupnění této podnikatelské zóny pro podnikatele by mohlo napomoci při vytvoření nových pracovních míst ve městě a stabilizaci občanů města a okolí," podotkla místostarostka Bílovce.

Kromě Petry Chovaniokové z ARR v diskusi vystoupil také ředitel Massagu Bílovec Zdeněk Čermák, jenž se podělil o své zkušenosti s obsazováním pracovních míst, setkání se zúčastnil rovněž Zdeněk Horák, nový ředitel Bílovecké nemocnice, která je v regionu významným zaměstnavatelem.

„Do diskuse se zapojili i přítomní podnikatelé. Tématem byla situace na pracovním trhu i úvahy o možné vzájemné spolupráci," doplnila Šárka Seidlerová, která má na starosti medializaci města Bílovce.