Definitivní konec stavebních prací a úprav znamenala středa 11. prosince pro most stojící v ulici Československé armády v Kopřivnici. Patnáct měsíců trvající rekonstrukce změnila velmi frekventovaný úsek silnice číslo II/480 od základů.

Investicí třinácti milionů korun město Kopřivnice takzvaně zabilo dvě mouchy jednou ranou. Nejenže došlo ke generální opravě mostu, který byl již několik let v havarijním stavu, ale v úseku vznikly takzvané brýle, jež mají ulehčit provozu na hlavní silnici a lidem mířícím do průmyslové zóny zajistit snazší cestu do zaměstnání.

Finance zajistily kraj i město

Slavnostního předání stavby se kromě zástupců města a provádějících firem zúčastnili také zástupci Moravskoslezského kraje. Právě finanční prostředky kraje umožnily náročnou rekonstrukci uskutečnit, a to díky uvolnění sto pěti milionů z rozpočtu.

Zbylých osm milionů dodalo samo město. „Přestože byla tato stavba finančně velmi náročná, jsem rád, že město přišlo s vizí spojit oba projekty, tedy opravu mostu a výstavbu brýlí, dohromady. Tuto aktivitu jsme velmi přivítali, protože když už se jednou začalo stavět, bylo nejlepší provést vše najednou, abychom nemuseli tak frekventovaný provoz, jako je tady, omezovat několikrát," ocenil příkladnou spolupráci města Kopřivnice a kraje náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

Spokojenost s výsledkem patnáct měsíců trvajících stavebních prací vyjádřil při slavnostním předání stavby i starosta města Kopřivnice Josef Jalůvka: „Rekonstrukce mostu je naplněním dlouhodobého záměru, o který jsme usilovali mnoho let. Jeho stav byl, zejména v zimních měsících, kritický až havarijní, z mostní konstrukce odpadávaly kusy betonu a každoročně se muselo investovat do udržovacích oprav."

Větší bezpečnost

Starosta nezapomněl vyzdvihnout ani úlohu brýlí, které mají do Kopřivnice přinést větší bezpečnost řidičů i chodců: „Velký přínos vidíme i v dobudování brýlí. Od nové sjezdové rampy a zrušení úrovňového křížení si slibujeme značné zvýšení bezpečnosti provozu na frekventované komunikaci, kde již v minulosti došlo k několika závažným dopravním nehodám."

Ačkoliv bylo od začátku rekonstrukce avizováno, že stavební ruch na mostě a v jeho blízkém okolí skončí až na jaře příštího roku, stavařům se podařilo skončit o několik měsíců dříve, přestože byl most v opravdu špatném stavu a oproti původním předpokladům se muselo například zesilovat stativo pilíře. Důvod urychlení prozradil výrobně technický náměstek akciové společnosti SMP CZ Zdeněk Hlasivec: „Čím to, že jsme rekonstrukci dokončili dříve? Je to díky velmi dobré organizaci práce a také díky pracovníkům stavby, a to nejen našim, ale i našich subdodavatelů, kteří si to vzali za své a byli ochotni dělat soboty a neděle. Už dříve nasvědčovaly podmínky tomu, že bychom mohli stavbu urychlit, nicméně potom přišlo dlouhé zimní období, na které nejsme zvyklí, protože v Moravskoslezském kraji jsme už dlouho nestavěli."