Kašna pochází z 18. století a socha Neptuna ji zdobí od roku 1840, tedy od roku, kdy purkmistr Koňakovský ve Frenštátě začal budovat městský vodovod.

V roce 1982 byl originální Jonáš, který je nyní umístěn v depozitáři zdejšího muzea, nahrazen kopií.

Městská kašna byla spolu se sochou během letošního roku rekonstruována. Dokonalost restaurátorské práce mohli zvědaví Frenštátští poprvé vidět ve čtvrtek večer, kdy byla opravená a nově také nasvícená kašna opět uvedena do provozu.