Během uplynulého roku došlo ve Studénce k dvaaosmdesáti nehodám, což je o třináct karambolů více než v roce předchozím. Vzrůstající trend má za následek také větší počet zraněných při haváriích. Jedenáct lidí se zranilo v roce 2008 lehce, v tom předchozím jich bylo pouze šest. I když počet nehod na ulici Butovická poklesl o padesát procent, naopak na ulici 2. května, kde vede objížďka, narostla nehodovost o sto procent.

„Nejčastější příčinou byl tradičně nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti a rychlost,“ uvedl Zbyněk Tomšík, okresní policejní mluvčí. Rapidně také vzrostl počet karambolů nezaviněných řidičem. V roce s šestkou na konci nevykázaly statistiky ani jeden takový případ, loni se jich stalo pět. Proč tomu tak je, vystihují slova policejního mluvčího: „Enormní nárůst dopravních nehod na místních komunikacích ve Studénce je, v přímé souvislosti s vedením objízdné trasy. Řidiči v tomto případě využívají místních komunikací, které nemají parametry druhých a třetích tříd, čímž narůstá hustota provozu a následně dochází k nárůstu dopravních nehod na těchto komunikacích,“ rozvedl Tomšík. Tyto cesty vedou hustě obydleným centrem města a hojně je využívají cyklisté i chodci.

Výstavba mostu přes železniční koridor je v plném proudu, jeho otevření netrpělivě vyhlížejí všichni obyvatelé Studénky. K jeho zprovoznění by mělo dojít nejpozději do 31. července letošního roku. Absence zříceného mostu je ve vagonářském městě silně znát. „Tím, že je od Příbora jen jedna příjezdová cesta, a taky se částečně zprovoznil přivaděč na dálnici, nastal zřetelný nárůst dopravy,“ připustil místostarosta Studénky Miroslav Havránek. Ten zároveň ocenil, že Moravskoslezský kraj pomohl řešit situaci na železničním přejezdu, kde je doposud dopravní situace nejkomplikovanější. Studénka dostala dotaci ve výši jednoho a půl milionu korun, díky které mohla místní městské policii koupit nové vozidlo. Zároveň mohou být, díky těmto financím, u nebezpečného místa, kde řidiči často ztrácejí trpělivost, stálé hlídky městských strážníků.