Téma bytového podniku (BPM) se na půdě novojičínské radnice neřešilo poprvé. Poslední mimořádné zastupitelstvo však rozhodlo o jeho osudu. K poslednímu červnu letošního roku zanikne.

Vedení města si od tohoto kroku slibuje především finanční úsporu. Starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák (ČSSD) k rušení BPM řekl: „Naším hlavním cílem je navýšit městský rozpočet, ale i urychlit vyřizování agendy ve prospěch občana. Audit, který proběhl vloni, ukázal na jistou míru přezaměstnanosti a stagnaci."

Odejde polovina lidí

Příspěvková organizace má v současné době ve správě 1133 městských bytů a 191 domů různých společenství vlastníků a pracuje pro ni dvacítka zaměstnanců. Podle místostarostky Blanky Faluši (ČSSD), mající tuto problematiku na starosti, je to zbytečně mnoho. „Při srovnání s ostatními městy a obcemi stejné velikosti vyšlo najevo, že obdobný rozsah služeb jsou schopny provozovat pouze s deseti zaměstnanci," řekla místostarostka. Polovina zaměstnanců tak v BPM skončí. „Řešíme to hlavně odchody do důchodu, a také tam jsou lidé, kterým končí smlouva," vysvětlila místostarostka.

Novojičínská opozice v čele s ODS však chápe tento krok čistě jako účelový. „Kompetence rady a zastupitelstva je v tom, že mohla již dříve říct: Nechceme tam dvacet lidí. Bude tam deset lidí na zaměstnanecký poměr a ti ostatní budou hrazeni z vedlejší činnosti za správu společenství vlastníků a bytových družstev, kterou pro ně bytový podnik vykonává. To všechno mohlo vedení města řešit již druhým rokem," řekl Ivan Týle (ODS).

Zastupitel Ivan Týle vidí, nejen v rušení BPM, cestu, jak si současné vedení města dosazuje do řídících funkcí své lidi. „My to bereme za naprosto účelové, bez projednání s námi. Za prvé kritizujeme to, jakým způsobem k tomu došlo (rušení BPM pozn. red.), a za druhé, že všechny tyhle akce se dějí proto, aby mohly být funkce obsazeny sociálními demokraty, prostě jejich lidmi," myslí si Ivan Týle.

Vládnoucí koalice však slibuje, že transformace bytového podniku do samostatného odboru radnice by měla městské kase ročně ušetřit dva a půl až tři a půl milionu korun. Úspory má přinést i zrušení jednoho místa ve vedení radnice, navíc klesne počet radních z devíti na sedm. „Šetřit se musí opravdu všude, tak proč by se to mělo vyhnout vedení úřadu. Rezorty, které dřív spadaly pod uvolněného radního, jsme si už rozdělili a musíme to zvládnout," vysvětlil starosta Dvořák.

Jeho předchůdce ale tento počin nijak zvlášť neopěvuje, ba naopak. „To nemá žádné opodstatnění. Je to úplně jedno. Těmi řečmi o boji s korupcí a o tom, jak se špatně hospodařilo, a dalšími falešnými řečmi chtějí jen odvrátit pozornost od své nemohoucnosti a od toho, že se v tomto městě opravdu nic neděje," dodal Ivan Týle.