O revitalizaci panelového domu číslo popisné 1483 až 1485 v ulici U Tatry příborští zastupitelé intenzivně jednají již delší dobu. Popudem byla petice obyvatel, kteří si stěžovali, že do bytů v domě zatéká a okny profukuje. „Zastupitelstvo schválilo, jako řešení reagující na petici občanů domu, alternativu, odpovídající komplexní revitalizaci jednotlivých objektů, spočívající v zateplení obvodového pláště a střechy domu, v opravě balkonů a výměně oken,“ uvedl na prosincovém zasedání místostarosta Příbora Bohuslav Majer.

Tehdy měli zastupitelé rozhodnout také o případném financování akce. Jednatel Správy majetku města Příbor Vladimír Bajnar přednesl tři varianty. Jedna využívala dotačního programu Panel, druhá byla založena na dotaci z programu Zelená úsporám, třetí hovořila o klasickém úvěru.

Ještě před hlasováním se nechal slyšet starosta Příbora Milan Strakoš, který upozornil, že město vyřeší jeden dům a dá se očekávat, že se poté ozvou další nájemníci. „Je to nekoncepční,“ řekl Strakoš. Nakonec se on, i většina zastupitelů, přiklonil k variantě klasického úvěru s tím, že k financování využijí dotace z programu Zelená úsporám.

Nastal problém

Na zmíněném prosincovém zasedání místostarosta Majer rovněž uvedl, že je již vydáno stavební povolení pro domy 1483 až 1485 U Tatry a je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Částka činila 15,120 milionu korun, včetně DPH. „A je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem. Je tam realizace tohoto díla podmíněná schválením této akce v orgánech města,“ dodal Majer. Na něj navázal Bajnar, který upozornil, že práce by měly začít nejpozději v dubnu, aby mohly být ukončeny v říjnu.

I kvůli tomu se zastupitelé sešli minulý týden ve čtvrtek, na zasedání v mimořádném termínu. Jediný bod, na němž se měli usnést, zněl - Zastupitelstvo města rozhodlo řešit další postup při realizaci a financování revitalizace panelového domu č. p. 1483 – 85 ulice U Tatry v souladu se závěry důvodové zprávy, to je úvěrem ve výši 10 milionů Kč a vlastními zdroji ve výši cca 5,2 milionu Kč. Jenže zastupitelé k tomuto bodu nepřijali žádné usnesení. Musí totiž řešit nečekaný problém.

Smlouvu s dodavatelem podepsali zástupci Správy majetku města Příbor, jenže tu mělo podepsat město, aby mohlo žádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Zmíněná správa o tuto dotaci žádat nemůže, neboť domy nejsou jejím majetkem. Momentálně tak není zajištěno finanční krytí akce a vypadá to, že správa majetku bude muset odstoupit od smlouvy a bude nové výběrové řízení. Dá se však očekávat, že vítězná firma to tak nebude chtít nechat.

O tom, co bude dál, budou muset rozhodnout orgány města. Vyjádření starosty Příbora Milana Strakoše se do uzávěrky vydání nepodařilo získat. Celý pátek jednal, mimo jiné, i o této záležitosti.