„Škola je nerentabilní. Stanovisko rady budou tento měsíc projednávat také zastupitelé města,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta. „Důvod zániku školy, o kterém musí definitivně rozhodnout zastupitelé, je ekonomický a souvisí s malým počtem dětí. Jelikož se v letošním školním roce přihlásilo k zápisům do žilinské školy jen pět dětí, první třídu jsme už ani neotevírali. Předpokládaný počet budoucích prvňáčků na příští školní rok je maximálně jedenáct. Škola Komenského musí na Žilinu doplácet přes šedesát tisíc měsíčně,“ sdělila Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. „Sledujeme porodnost šest let zpátky a nejde o populačně silné ročníky, které by výrazněji zvýšily počet dětí ve školách. Školy mají obecně úbytek žáků. Vždyť devátých tříd bylo na školách čtyři až pět a je faktem, že se ve školách otevírají pouze jedna či dvě první třídy,“ doplnila Navrátilová.

Ze zrušení žilinské školy nemá radost především jejich šest zaměstnanců. „Je to škoda, ale co se dá dělat,“ povzdychla si ředitelka školy Milena Merendová. „Na každé vesnici by měla být škola. Je však faktem, že Žilina není samostatnou vesnicí a nachází se v blízkosti města,“ doplnila s tím, že nad existencí zaměstnanců visí nyní otazník. „Město nám přislíbilo, že nám dá v průběhu dubna vědět, co s námi bude. Už jsem se vyptávala na místo v okolních novojičínských školách, ale zatím se nic nerýsuje,“ dodala Merendová, která pracuje ve školství téměř čtvrtstoletí. „Máme již určitou koncepci týkající se zaměstnanců našeho odloučeného pracoviště. Před definitivním stanoviskem zastupitelů města ji však nyní nechceme konkretizovat. Některých lidí se koncepce dotkne pozitivně, jiných negativně,“ uvedla Dagmar Zachařová, zástupkyně ředitelky základní školy Komenského 66.

Ze zániku žilinské školy nemají radost ani samotní žáci. „Chtěla bych tady zůstat. Jsou tu hodné paní učitelky, líbí se mi tady, máme to moc hezké. Nechce se mi chodit jinde,“ uvedla žákyně druhé třídy Nikola Balážová, ke které se přidala spolužačka Pavla Dimlová. „Bavili jsme se o tom doma s mamkou. Od září budu chodit na jinou školu. Škoda,“ dodala.